Äänestä viljelijä Euroopan parlamenttiin

Suomalainen ruuantuotanto on kestävää ja turvallista. Miten voimme taata, että tulevaisuudessakin on mahdollisuus valita lautaselle kotimainen vaihtoehto? Avain on vahva ja pienen jäsenmaan huomioiva EU-maatalouspolitiikka (CAP).

Menestystarinat rakennetaan yhdessä. Äänestämällä minua annat äänesi viljelijälle. Minä lupaan olla suomalaisen viljelijän ääni parlamentissa.

MAA- JA METSÄTALOUS KESTÄVIEN TAVOITTEIDEN KESKIÖSSÄ

Suomi on aina ollut edelläkävijä EU:n ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Maa- ja metsätaloutemme on kulkenut eturintamassa tarjoten kestäviä ratkaisuja. Toisaalta vain kannattava maa- ja metsätalous voi luoda pohjan kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle. Maa- ja metsätalousyrittämisen pitää olla houkutteleva vaihtoehto myös nuorille yrittäjille.

Ilmastonmuutoksen hillintä pitää olla EU:n maatalouspolitiikan ja metsästrategian keskeinen tavoite. Maa- ja metsätalousyrittäjät voivat tarjota kestäviä ratkaisuja, kuten tehokasta hiilensidontaa maahan ja tuottavaan kasvustoon. Tämänkaltaisilla toimilla voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen Pariisin (COP21) ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 -asteeseen.

EU:n maatalouspolitiikka turvaa riittävän kotimaisen maataloustuotannon lisäksi huoltovarmuuden. Kotimainen elintarvike- ja metsäteollisuus saavat merkittävän osan raaka-aineestaan suomalaisten pelloilta tai metsistä.  Riittävä ruokaturva on turvallisuuden ja hyvinvointivaltion avaintekijä ja kunnolla hoidettuna myös keino vähentää konflikteja ja siirtolaisuutta.

EU:N KILPAILUKYKYÄ PARANTAMASSA

EU on maailman suurin maataloustuotteiden viejä, mutta myös suurin tuoja.  Kauppapolitiikassa onkin pyrittävä uusien markkinoiden avaamiseen.  Vientimarkkinoiden kuluttajat näyttävät arvostavan laatua ja turvallisuutta, joten kasvavalle ruokaviennille on hyvät edellytykset.

Vientiponnistelut vaativat tuekseen julkisen vallan näkyvää roolia ja EU:n kilpailukyvyn parantamista. EU:ssa on tuettava uusia yrittäjyyden muotoja sekä edistettävä toimialojen ja palvelujen teknologista kehitystä.

EU:n vientitoimia tehostettaessa on samalla huolehdittava, ettei poliittisin perustein tehdä hätiköityjä päätöksiä, jotka voivat  rajoittaa viljelijöiden tilatasolla käytettävissä olevia keinoja päästä satotavoitteisiinsa.

TULEVAISUUDEN SIEMEN KOULUTUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA

Suomessa on erittäin vahva maatalouskoulutusmahdollisuus: yliopistojen, maatalousoppilaitosten ja opistojen verkosto on tiheä ja toimiva. Opetuslaitokset ovat vetovoimaisia ja kehittyviä sekä alueellisesti tunnustettuja maaseudun kehittäjiä.  Meidän tulee valvoa, että EU:ssa panostetaan tulevaisuudessa yhä enemmän koulutukseen ja tutkimukseen. Uuden Erasmuksen rahoitusta tulee selvästi kasvattaa nykyisestä.

Viljelijät tarvitsevat paikallisiin olosuhteisiin sopivia kasvilajikkeita, minkä vuoksi EU:ssa on satsattava eurooppalaiseen jalostustyöhön.  Ensisijassa meidän tulee huolehtia Suomen viljelyoloihin soveltuvien lajikkeiden kehittämisestä, koska Suomen viljelyolot poikkeavat huomattavasti muista EU-maista.

Europarlamenttivaalit järjestetään 26.5.2019. Ennakkoäänestyspäivät ovat 15 – 21.5.

Hyvää kevättä ja antoisaa EU-satokautta.

Maanviljelijä ja Euroopan parlamentin ehdokas

Max Schulman

Vastaa