Joona Räsänen haluaa jatkaa Läntisen Uudenmaan lähettiläänä Eduskunnassa

Lohjalainen kansanedustaja Joona Räsänen on kokenut kansanedustajan työn mielenkiintoiseksi ja antoisaksi

Joona Räsänen on valinnut vaalilauseekseen ”turvallinen valinta”, hän itse kertoo sen kuvastavan häntä itseään, sillä Joona on ennemmin sillanrakentaja kuin niiden polttaja.

Politiikassa saadaan tehtyä päätöksiä ja aikaansaadaan kehitystä vain yhteistyöllä. Politiikka on kuin joukkuepeli, ainoa vain, että tässä joukkuepelissä pitää osata pelata myös vastustajajoukkueen kanssa, jotta päästään tuloksiin.

Läntisen Uudenmaan lähettiläs

Vaikka työ Eduskunnassa on ensisijaisesti koko Suomen asioiden ajamista, on jokaisella kansanedustajalla oma alueensa, josta he tulevat ja Joona myöntää, että kyllä hän tekee kaikkensa Läntisen Uudenmaan kehityshankkeiden puolesta.

Varsinkin suuret investoinnit kuten ratahankkeet, vaativat Eduskunnassa joukkuepeliä ja paikallista vetovastuuta.

Esimerkiksi Turku-Lohja-Helsinki radan eteneminen tulevalla vaalikaudella pitää toteutua ja viime kaudella siirretty Hanko-Hyvinkää junan sähköistys pitää saada takaisin listoille. Näillä kummallakin hankkeella on suuri merkitys sekä alueiden että Suomen teollisuudelle ja työllisyydelle, kertoo Räsänen.

Investoinneilla saamme Suomen työllisyysasteen nousemaan tavoitellulle 75% tasolle.

Läntisen Uudenmaan kehitys on turvattava

Laurean säilyminen Lohjalla ja saraalan korkeataso ovat asioita, joihin voidaan vaikuttaa aluepolitiikalla. Ne yhdistettynä raide- ja muihin infrahankkeisiin varmistavat alueellisen kehityksen mahdollisuudet ja niihin vaikutetaan nimenomaan Eduskunnassa.

Kun puhutaan kehityksestä ei kyse ole vain yritystoiminnasta vain perheistä, vanhuksista, kaikista. Jokaiselle tulee taata sujuva arki – palveluineen ja mahdollisuuksineen.

Vastuunkantajia
tarvitaan

Poliittinen työ ei aina ole hohdokasta ja vierestää katsottuna saattaa tuntua, että asioissa ei tapahdu muutosta. Vähitellen kuitenkin otetaan askel kerrallaan kehitysaskeleita oikeaan suuntaan ja siinä työssä haluan olla mukana ja kantaa vastuuni, kertoo Räsänen.

Vastuunkanto tarkoittaa myös sitä, että pitää olla valmis ottamaan vastaan kritiikkiä, josta voi lähes aina oppia ja kehittää omia toimintatapoja silloin kuin kritiikki on kehittävää.

Yhteiskunnan turvattomuutta lisäävät myös peruspalveluiden rapautuminen, ihmisten eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Arjen turvallisuutta on vahvistettava takaamalla viranomaisille, kuten poliisille, riittävät resurssit. Kansalaisen on saatava apua silloin, kun sitä tarvitaan. Yhteiskunnan palveluissa on myös panostettava enemmän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, ja maahanmuutto on pidettävä hallittuna.

Tarvitaan ripaus realismia

Työ Eduskunnassa vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä, mutta samalla se vaatii myös realismia.

Vaikka joskus tekisi mieli piirrellä kaikenlaisia suunnitelmia, on hyvä pitää jalat maassa ja miettiä realistisia mahdollisuuksia. Ja kuten sanottua, on parempi ottaa pieniä askeleita oikeaan suuntaan kuin iso harppaus väärään.

Turvallinen valinta

Vaikka Joona Räsänen on ollut nyt vasta yhden kauden kansanedustajana on hänellä pitkä tausta politiikassa ja työskentely Eduskunnassa on vain vahvistanut hänen haluaan toimia yhteisen hyväksi.
-Suomea pitää uudistaa ja päättäjien on pystyttävä tekemään tarvittavat ratkaisut. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lisäksi sosiaaliturva ja perhevapaat on uudistettava. Koulutuksen on taattava kaikille hyvät eväät elämään ja nuorisotakuu on uudistettava vastaamaan nuorten tarpeita.

Meillä on myös vastuu tuleville sukupolville siinä, että ilmastonmuutos kyetään pysäyttämään. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä Suomella tulee olla iso kädenjälki, mutta pieni jalanjälki. On myös muistettava, että isot globaalit ongelmat ratkaistaan vain globaalilla yhteistyöllä. Politiikkaa tehdään siksi, että huomenna olisi paremmin kuin tänään.

Vain yhteistyöllä voimme saada aikaan muutoksia ja siinä minä ole hyvä ja turvallinen valinta.

https://www.joonarasanen.fi

Vastaa