Kokoomuksen Valkonen: Kyberturvallisuuden johtaminen keskitettävä yhdelle taholle

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaalisesta kompassista.

Arvoisa puhemies,

Kuokasta kännykkään ja kirveestä keinoälyyn – teknologian kehitys on aina ollut maailmaa eniten muuttavia voimia. On ensiarvoisen tärkeää, että teknologiasta ja kehityksen hallitsemisesta keskustellaan laajasti Suomessa.

Digitalisaatio näkyy elämän kaikilla osa-alueilla: arkipäivän palveluista viihteeseen, koulutukseen ja hallintoon. Informaatioteknologia on viimeiset parikymmentä vuotta ollut myös kehittyneiden maiden talouskehityksen tärkeimpiä tekijöitä. Koronapandemian myötä digikehitys on ehkä entisestään kiihtynyt. Muun muassa etätyö otti jättiloikan.

Digitalisaation ja datatalouden mahdollisuuksiin on jatkossakin tartuttava ja haasteet on torjuttava. Suomi olkoon edelleen digiaikakauden edelläkävijä!

Arvoisa puhemies,

Aloitetaan haasteista. Elämän digitalisoituessa myös rikollisuus on siirtynyt enenevissä määrin verkkoon. Erilaiset netissä tapahtuvat huijaukset, seksuaalirikokset, petokset ja huumekauppa ovat esimerkkejä internetin synkistä puolista.

Myös erilaiset kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen ja tietomurrot haastavat koko yhteiskuntaa. Vastaamon surullinen tapaus on tästä esimerkki.

Digimaailma on uusi rintama myös valtioiden konflikteissa. Kybertoiminta on nykyään pysyvä keino. Esimerkiksi Venäjä on suorittanut laajamittaisia kyber- ja informaatio-operaatioita vuosien ajan. Myös massiivinen osa tiedustelua on nykyään digitaalista. Esimerkiksi Kiina pyrkii käyttämään 5G- ja muita teknologioita vakoiluun.

On välttämätöntä, että pysymme rikollisia ja valtiollisia vaikuttajia aina askeleen edellä. Viranomaisillemme on turvattava riittävät resurssit ja toimivaltuudet kybermaailmassa. Tietoturvasta ja jokaisen oikeudesta yksityisyyteen on pidettävä huolta. Olennaista on myös huolehtia kriittisen tietoinfrastruktuurimme turvallisuudesta. Suomen on varoitettava selkeästi kansalaisia erityisesti kiinalaisen teknologian käyttöön liittyvistä riskeistä. Meidän on myös arvioitava vakavissaan Huawein ja ZTE:n 5G-verkkolaitteiden sulkemista 5G-verkkojen ulkopuolelle – Ruotsin tapaan.

Lisäksi kansalaiset tarvitsevat enemmän tukea joutuessaan tavanomaisten kyberrikosten kuten huijausten ja kiristyksen kohteeksi. Suomen on aktiivisesti edistettävä kansainvälistä yhteistyötä, jolla kyberrikollisuuteen saadaan tehokkaasti puututtua, olivat tekijät sitten missä päin maailmaa tahansa.

Kokoomus on myös esittänyt, että kyberturvallisuuden johtaminen keskitetään selkeästi yhdelle taholle. Digimaailmassakin valtion elintärkeä tehtävä on pitää kansalaiset turvassa.

Arvoisa puhemies,

Sitten mahdollisuuksiin. Olemme olleet digiajan voittajia. Suomesta on ponnistanut niin Linux, kännykät kuin Supercell ja Wolt. Jopa verottajamme on digitoiminnassaan maailman kärkeä! Meillä on valtavasti menestystekijöitä, kuten vahvaa teknologista osaamista monilla digimaailman ydinalueilla. Huipulla pysyminen ja uudet menestystarinat vaativat kuitenkin jatkuvaa työtä.

Ilmeisin pullonkaula tulevalle menestykselle on IT-osaajapula. Tarvitaan välttämättä sekä kotimaista koulutusta että ulkomaisia osaajia. Jokainen aikansa elänyt este työperäiselle maahanmuutolle pitää raivata. Esimerkiksi saatavuusharkinnasta on luovuttava.

Toinen pullonkaulamme menestykselle on investointipula. Suomea on kehitettävä investointiympäristönä siten, että tänne sijoittuu entistä useampi globaali digiyritys. Myös kotimaiset yritykset pitää saada investoimaan digitalisaatioon. On hyvä, että pk-yritykset on erikseen nostettu esiin digikompassissa.

Kolmanneksi, kansalaisten digitaitoihin panostaminen on elintärkeää. On varmistettava, ettei kukaan jää digitalisoituvan yhteiskunnan väliinputoajaksi. Digitaidot ovat nykypäivän perustaitoja siinä missä luku- ja laskutaitokin.

Neljänneksi, on etsittävä jokainen julkinen palvelu, jossa digiratkaisut mahdollistavat tuottavuuskasvua. Tulemme vääjäämättä sitä tarvitsemaan, koska julkiset menot ovat niin paljon suuremmat kuin tulot. Sote-uudistuksen osana tulee varmistaa, että uuden teknologian ja digitaalisten palveluiden mahdollisuudet otetaan käyttöön kaikkialla Suomessa. 22 eri julkiseen sote-toimijaan liittyy suuri uhka siitä, että jokainen suunnittelee tiedonhallinnan ja tietojärjestelmänsä omassa siilossa. Riskinä on tehottomuus ja hyödyntämättömät mahdollisuudet. Tämä riski täytyy ehkäistä määrätietoisella johtamisella.

Arvoisa puhemies,

Vain muutos on pysyvää. Teknologian kehitys on merkittävimpiä tulevaisuutta muovaavia voimia. Digimaailma on taas tulevina vuosina jotain muuta kuin tänään. Kehityksessä on pysyttävä mukana. Uskalletaan myös nostaa rimaa! Sen lisäksi, että Suomi voi onnistua digimaailmassa, voimme myös olla kokoamme suurempi digisuunnannäyttäjänä EU:ssa ja globaalisti. Ihmiskunnan tulevaisuus on suurelta osin digitaalinen

Vastaa