Kommunistinen Työväenpuolue

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism r.p.

Rekisteröity 13.8.2012
Osoite: Tikkuraitti 11 A, 01300 Vantaa
Puh. (09) 8571 022 Fax (09) 8573 097
ktp(at)ktpkom.fi
www.ktpkom.fi