Matti Torvinen: Suomi kykenee vastaamaan ajan haasteisiin – tiedustelun valvonta tehostuu

Suomi vahvistaa asemaansa muuttuvassa maailmassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi koko vaalikauden valmistellun tiedusteluvalvontavaltuutettua, tiedusteluvalvontavaliokuntaa sekä valiokunnan kokoonpanoa koskevan mietinnön. Mietintö saa erityisen kiitoksen Siniseltä eduskuntaryhmältä. Tiedusteluvaliokunnan jäsenten valinnassa huomioidaan Sinisten vaatimukset.

”Jokaisesta tiedusteluvalvontavaliokuntaan valittavasta tehdään selvitys, jonka tekee tietosuojavaltuutettu. Näin voidaan varmistua, että jokaisesta valiokunnan jäsenestä tehdään selvitys”, Sinisten Matti Torvinen vakuuttaa.

Tiedusteluvalvontavaliokuntaan haluavan kansanedustajan taustoista tehdään selvitys, jonka hankkimisesta vastaa tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettu selvittää, mitä tietoja halukkaasta kansanedustajasta on Suojelupoliisin, KRP: n tai muiden viranomaisten arkistoissa. Tämän jälkeen tieto kerrotaan edustajalle ja eduskunnan pääsihteerille. Lopulta eduskuntaryhmän esityksestä eduskunnan täysistunto päättää, kenet nimitetään valiokuntaan.

”Tietosuojavaltuutettu kertoo edustajalle, onko hänestä sellaisia tietoja, jotka voivat estää hänen valintansa tiedusteluvalvontavaliokuntaan. Jos tiedot ovat kunnossa, on henkilö valmis vaaliin”, Torvinen sanoo.

Perustuslakivaliokunta lisäsi hallituksen esitykseen vaatimuksen siitä, että tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon on saatava riittävät resurssit heti toiminnan alusta alkaen. Valiokunta korosti myös, että Helsingin käräjäoikeuteen on varmistettava riittävät resurssit kun käynnistetään osasto, joka käsittelee tiedustelulakeihin perustuvia asioita.

”Lisäsimme vaatimuksiin kahden tuomarin kokoonpanon. Tällä tavalla varmistetaan salaisten asioiden laadukas käsittely. Vaadimme myös, että oikeusministeriö osoittaa tähän riittävät resurssit”, Matti Torvinen sanoo.

Eduskunta käsittelee tiedusteluvalvontavaliokuntaa ja -valtuutettua koskevat lait ensi viikolla. Tiedusteluvalvontavaltuutettu valitaan ensi vuoden alussa. Perustuslakivaliokunta antaa valittavasta henkilöstä lausunnon. Valtuutettu aloittaa työnsä ennen kuin seuraava eduskunta valitsee tiedusteluvalvontavaliokunnan.

”Teimme lisäyksen, joka mahdollistaa tiedusteluvalvontavaltuutetun valinnan siirtymäajan aikana.”

Lisätietoja:
Matti Torvinen
puoluesihteeri, Sininen Tulevaisuus rp
kansanedustaja, Sininen eduskuntaryhmä
al, varatuomari, johtava lakimies
+358400822872

Vastaa