Olli Rehn 2024: Olli Rehn: Pohjoisesta meriyhteydestä Suomen B-suunnitelma

Presidenttiehdokas Olli Rehn esittää Suomen pohjoisen meriyhteyden vahvistamista. Käytännössä se edellyttää Pohjois-Suomen tie- ja rautatieyhteyksien vahvistamista Ruotsin ja Norjan kautta Norjan satamiin, sekä sopimusta Norjan kanssa satamien käytöstä poikkeustilanteissa. Punaisenmeren tilanne korostaa meriliikenteen haavoittuvuutta.

– Suomen pitää varautua tilanteeseen, jossa meriliikenne Itämerellä häiriintyisi. Maayhteys Pohjois-Suomen kautta Norjan satamiin ja Atlantille voi olla Suomen B-suunnitelma, Rehn sanoo.  

Suomi on äärimmäisen riippuvainen toimivista merikuljetuksista, sillä viennistä ja tuonnista noin 90 prosenttia on merikuljetusten varassa. Itämeren meriliikenne on siten kriittinen Suomen huoltovarmuudelle.

Nord Stream -kaasuputken räjäytykset muistuttavat, että myös Itämerellä voidaan nähdä vihamielisiä tekoja. Rehn korostaa, että meriliikenteen häiriöistä ajankohtainen esimerkki nähdään parhaillaan Suezin kanavalla. 

– Rahtilaivat karttavat nyt Punaistamerta huthikapinallisten iskujen takia ja kiertävät Afrikan eteläkärjen kautta. Varustamot eivät ota riskejä, jos jokin merireitti arvioidaan vaaralliseksi, Rehn painottaa.

Jäämeren radan sijaan Suomi tarvitsee Atlantin radan, yhteyden Narvikin satamaan Pohjois-Ruotsin ja Norjan kautta sekä toimivan valtatieyhteyden Tromssaan. Suomen olisi myös syytä laatia sopimus Norjan kanssa satamien käytöstä kriisioloissa.

Pohjoisen liikenneväylät ovat siten Suomelle elintärkeää varautumista ja osa vientiteollisuuden selkärankaa. Siihen nähden on Rehnin mielestä huolestuttavaa, että esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan tulevien vuosien väyläinvestoinnit ovat asukasta kohti maan pienimmät ja Lapissakin matalat.

– Pohjois-Suomen merkitys on vain kasvanut kiristyvän geopolitiikan maailmassa. Se muodostaa ainoan maayhteytemme liittolaisiimme Norjaan ja Ruotsiin, Rehn sanoo. Lapin kauppakamari selvitti 2023 maamme viennin ja tuonnin vaihtoehtoisia reittejä tilanteessa, jossa Itämeri olisi osaksi suljettu laivaliikenteeltä. Selvityksen perusteella peräti puolet tuonnista ja viennistä voitaisiin häiriötilanteessa järjestää maayhteyksillä hyödyntämällä Pohjois-Norjan satamia. Käytännössä Suomen reittien ja satamien välityskyky ei kuitenkaan nykyisellään kykene vastaamaan tähän skenaarioon

Vastaa