Opintotukilain muutokset lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta on lähetetty lausunnolle. Esityksen mukaan pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdyttäisiin maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää.

Esityksen mukaan pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdyttäisiin maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää. Siihen ovat oikeutettuja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 17-19-vuotiaat vanhemman luona asuvat opiskelijat, 17-vuotiaat itsenäisesti asuvat opiskelijat sekä alle 17-vuotiaat, joiden vanhempien yhteenlasketut vuositulot jäävät alle 41 100 euron. Tuloraja on sama kuin opintorahan vähävaraisuuskorotuksessa.

Oppimateriaalilisän määrä olisi 46,80 euroa kuukaudessa. Kolmen lukuvuoden opintoja varten oppimateriaalilisää saisi tällöin noin 1 400 euroa, mikä kattaisi ammatillisia perustutkintoja varten tarvittavat oppimateriaalikustannukset sekä vähintään puolet lukion keskimääräisistä oppimateriaalikustannuksista.

Oppimateriaalisään olisi oikeutettu säännöllisesti arviolta 33 000 opiskelijaa, noin 30 prosenttia toisen asteen opintotukea saavista opiskelijoista ja noin viidennes kaikista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

– Oppimateriaalilisä maksettaisiin pienituloisten perheiden nuorille, eli heille, jotka sitä ensisijaisesti tarvitsevat. On kansakunnan etu, ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia, sanoo opintotuesta vastaava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

– Käynnistin opintotuesta vastaavana ministerinä selvityksen opintotuen oppimateriaalilisästä keväällä, joten olen erittäin tyytyväinen siihen, että esitys meni läpi kehysriihessä ja etenee nyt hallituksen esitykseksi. Oppimateriaalilisä edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa nuorelle taataan mahdollisuus kouluttautua ja hyödyntää lahjakkuuksiaan.

Vanhempien tulojen vaikutuksiin ja lukiokoulutuksen tukiin esitettyjä muutoksia

Lausuntokierrokselle lähetetyn esityksen mukaan vanhempien tulot eivät enää vähentäisi itsenäisesti asuvan 17-vuotiaan opiskelijan opintotukea. Itsenäisesti asuva opiskelija saisi 101,74 €/kk ilman vanhempien tuloharkintaa.

Muutos korottaisi arviolta 800 nyt tuen piirissä olevan opiskelijan opintorahaa. Uusia opintorahan saajia tulisi arviolta 1 400-2 000.

Vanhempien tulokäsitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että huomioon otettaisiin opiskelijan vanhempien tuloverolaissa tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen sijaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot.  Samalla tulorajoja korotettaisiin kustannusneutraalisti noin viidellä prosentilla, jotta tarveharkinta ei kiristyisi tulokäsitteen muutoksen vuoksi.

Tukea tarkistettaessa hyödynnettäisiin tulorekisterissä olevia tietoja vanhempien muuttuneista tuloista asiakkaan hakemuksen pohjalta. Kansaneläkelaitos voi käyttää tulorekisterin tietoja myös opiskelijoiden tulovalvonnan ja korkoavustuksen käsittelyssä.

Lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteita ehdotetaan yhtenäistettäväksi ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteiden kanssa, jolloin lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenisi yleensä yhdellä kuukaudella. Muutos parantaisi noin 15 000 lukiolaisen taloutta. Keskimääräinen opintoraha lukiolaisilla on noin 115 euroa kuukaudessa.

Hallituksen esitys lisää opintotukimenoja vuonna 2019 yhteensä 7,85 milj. euroa ja vuodesta 2020 lähtien yhteensä 14,2 milj. euroa.

Lausuntoja on pyydetty annettavaksi 3.8.2018 mennessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 elokuun alussa.

Vastaa