Osaamista, rohkeutta ja jämäkkyyttä Eduskuntaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri on monelle suomalaiselle tuttu televisiosta. Hän on nyt ollut ensimmäisen kautensa eduskunnassa ja haluaa jatkaa toiselle kaudelle. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana hänet tunnetaan rohkeista kannanotoistaan ja asioihin perehtyneenä aktiivisena osallistujana täysistunnoissa, perustuslakivaliokunnnassa sekä television ja radion politiikan ajankohtaisohjelmissa.

Ensimmäinen kausi oli opettelua, mutta nopeasti oppi työskentelyn uudessa ympäristössä eduskuntatyöhön.

Eduskunnassa pärjäävän tulee olla ahkera ja rohkea tuodessaan omat ajatuksensa ja mielipiteensä julki, jotta voisi kertoa, mitä ihmiset haluavat. Ihmiset ovat mielellään olleet yhteydessä ja kertoneet ajatuksiaan.

Ihmisiä kuunnellen

Elämme alati muuttuvassa yhteiskunnassa, missä asioita pitää käsitellä ajankohtaisesti ja siinä on tärkeätä ihmisten kuunteleminen, jotta me kansanedustajat tiedämme käsitellä oikeita asioita eduskunnassa.

Ensimmäinen kauteni eduskunnassa on opettanut minulle, miten talossa saadaan asioita eteenpäin.

Työ on itsenäistä ja tavallaan myös yksinäistä. Kansanedustajana olet edustamassa nimenomaan suomalaisia ja edistämässä koko Suomen asioita, mutta se olet sinä itse, joka on vastuussa äänestämisestä ja siitä, mitä täällä sanoo, miettii Leena.

Toisella kaudella aikaa ei mene enää opetteluun vaan pääsee alusta asti tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin.

Suomalaisten ehdoilla, rohkeasti, suorasanaisesti

Me suomalaiset olemme olleet liian hiljaisia isoissa pöydissä. Jatkossa meidän tulee kertoa itsevarmemmin mitä haluamme ollessamme Euroopan neuvottelupöydissä.

Meidän on edettävä suomalaisten ehdoilla eteenpäin kuitenkin siten että päätöksenteko on avointa, suomalaisia kuuntelevaa ja tasapuolista.

Itsenäisen Suomen tulee huolehtia ensisijaisesti omista kansalaisistaan ja valvoa suomalaisten etuja.

Säätelyvaltaa on siirtynyt liian paljon EU:lle. Alunperin ajatuksena on ollut nimenomaan kauppaliitto ja työntekijöiden sekä yritysten liikkumisen helpottaminen EU-alueella. Nykyisin EU säätelee lähes kaikesta meidän puolestamme eikä rajaa näytä tulevan.
Leena kertoo kuulleensa aivan tarpeeksi siitä, että Perussuomalaiset suhtautuisivat kaikkiin pakolaisiin kielteisesti, siitä ei ole kyse.

Kyse on siitä, että meille tulee elintasopakolaisia Ruotsin ja muun Euroopan läpi, vaikka matkan varrella olisi ollut jo monta maata, jotka olisivat voineet antaa turvapaikan. Silloin ei ole kyse enää turvapaikasta vaan siitä, että Suomella on vetovoimaa.

Lisäksi turvapaikan saaminen tulisi olla väliaikaista ja ihmisten tulisi palata kotimaahansa tilanteen rauhoituttua.

Toimiva arki suomalaisille

On sitten kyse lasten tai nuorten yksilöllisestä koulutukseen panostamisesta tai tukemista erilaisissa elämäntilanteissa, tai eri ikäisten suomalaisten huolehtimisesta vauvoista senioreihin, meillä on paljon tekemistä.

Ei jätetä ketään yksin ja edetään kohti toimivaa arkea kaikille. Eläkeläiset, perheet, nuoret ja lapset ovat voimavaramme. Jokaiselle tulee turvata riittävä perustoimeentulo ja tuki. Esimerkkeinä eläkeläisten toimeentulon ja omaishoitajien aseman parantaminen, kohtuullinen verotus ja perheiden tukeminen sekä nuorten työllistäminen joustavilla tukimuodoilla, niin että yrityksen kannattaa työllistää nuoria, vaikka oppisopimuksen avulla.

Voimaa luonnosta

Suomalainen luonto on kansallista omaisuuttamme ja ympäristöstä pitää huolehtia ja vaatia saastuttavien maiden hoitavan osuutensa.
Leena kertoo, kuinka hän itse hakee vastapainoa työlle luonnosta, koiristaan ja suomenhevosestaan.

Suomalainen luonto, hiljaisuus auttaa minuakin tasapainoittelemaan työn ja muun elämän rytmiä ja Suomen luonto pitää olla myös tuleville sukupolville.

Ratkaistaan ongelmat yksi kerrallaan

Olen omassa työssäni ja kunnallispolitiikkona ollessani tottunut keskustelemaan ihmisten kanssa rohkeasti omat mielipiteeni ilmaisten, rehdisti ja järkeä käyttäen, tätä samaa haluan jatkaa edelleen eduskuntatyössäni.

Ihmiset hukkuvat erilaisiin menettelyihin viranomaisissa, joten niitä tulee selkeyttää. Olemme ylisäännelleet kaiken, osin myös päällekkäisten ja jopa ristiriitaisten lakien avulla. Suomalaiset pärjäävät ilman ylisääntelyä

Tulevaisuuden Suomi rakennetaan työpaikkoja lisää luoden ja yrittäjyyttä kannustaen, siten voimme koko kansana pärjätä.

Kuuntelemalla ihmisiä saamme aikaan tulevaisuuden itsenäisen Suomen, jossa päätökset tekee Suomen kansa.

Äänestä merivoimaa eduskuntaan

Leena Meri on Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ammatiltaan varatuomari.

Äänestä Meri jatkokaudella, mikäli haluat henkilön ajamaan ajankohtaisia ja ihmisten arkeen vaikuttavia asioita, ja henkilön, joka haluaa kuunnella Sinua.

www.leenameri.fi

Vastaa