Peltotukien valvonnat alkavat maatiloilla

Viljelijätukia hakevista maatiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 prosenttia. Eläinvalvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa. Päätukihaun päätyttyä kesäkuun puolivälissä ELY-keskusten tarkastajat aloittavat peltovalvonnat, jotka kohdistuvat tänä vuonna noin 2 500 maatilalle. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella.

Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla.

Valvonnan jälkeen tilalle lähetetään yhteenveto valvontahavainnoista ja mittaustuloksista. Lopullisen valvonnan tuloksen ja sen mahdollisen vaikutuksen maksettaviin tukiin viljelijä näkee tukipäätöksestä. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskusten tavoitteena on saada kaikki vuoden 2018 tilavalvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.

Lisätietoja tuenhakijalle:
ELY-keskukset

Vastaa