Perussuomalaisten Arto Luukkanen matkalla Europarlamenttiin?

arto luukkanen

EU-vaaleihin mukaan lähtevä, järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu Arto Luukkanen on Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori ja Venäjän tutkimuksen historiandosentti.

Arto on suomalainen poliitikko, historioitsija ja yliopistotutkija, joka edustaa Perussuomalaisia. Hän on tunnettu kriittisistä näkemyksistään Euroopan unionia ja sen politiikkaa kohtaan sekä syvällisestä osaamisestaan Venäjän historiassa ja politiikassa. Luukkanen on ollut aktiivinen keskustelija ja kirjoittaja, joka usein kommentoi kansainvälistä politiikkaa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Brysseliin tarvitaan kielitaitoista Venäjän asiantuntijaa, joka pystyy tekemään yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka haluavat puolustaa isänmaiden Eurooppaa. Suomen kannalta EU on rikki. Se on korjattava. Euroopan unionia vaivaa Suomelle negatiivisten tulonsiirtojen lisäksi reiluusvaje, demokratiavaje, päätösten sietämätön etäisyys, EU:n talouden korruptatiivisten rakenteiden vähittäinen kasvu ja pienten valtioiden etujen laiminlyönti.

– Itä- ja Pohjois-Suomi ovat Euroopankin turvallisuuden vuoksi pidettävä asuttuina. Joka puolella ”alueiden Suomea” tarvitaan voimakasta panostusta tulevaisuuteen; infrastruktuurin rakentamista, korjaamista, innovaatioita, teollisuuden sekä maatalouden tukemista ja erityistä huomiota tälle maalle, joka on ollut pitkään EU:n nettomaksaja. Me suomalaiset emme kerro alankomaalaisille, miten tulppaaneita kasvatetaan. Vastavuoroisesti emme halua, että meille kerrotaan miten metsiämme, maitamme ja vesiämme hoidetaan.

Poliittinen ura ja näkemykset

Arto Luukkanen on toiminut Perussuomalaisten jäsenenä ja hänet tunnetaan puolueen konservatiivisena vaikuttajana. Hänen poliittiset mielipiteensä kattavat laajan kirjon aiheita, joissa hän korostaa kansallista suvereniteettia, EU-kriittisyyttä ja maahanmuuttopolitiikan tiukentamista. Luukkanen on myös ilmaissut huolensa siitä, miten EU:n ylikansalliset päätökset vaikuttavat jäsenmaiden itsemääräämisoikeuteen.

Matka Euroopan parlamenttiin

Jos Arto Luukkanen on asettumassa ehdolle Euroopan parlamenttiin, se kuvastaisi hänen haluaan vaikuttaa suoraan EU-tason päätöksentekoon ja edistää Perussuomalaisten agendaan kuuluvia teemoja Euroopan laajuisesti. Luukkasen tausta ja asiantuntemus antaisivat hänelle vahvat valmiudet toimia EU-parlamentaarikkona, erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU:n Venäjä-suhteiden alueilla.

Vaikutus ja tavoitteet

Arto Luukkasen mahdollinen ehdokkuus Euroopan parlamenttiin voisi vahvistaa Perussuomalaisten näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa Euroopassa. Hänen tavoitteenaan olisi todennäköisesti edistää EU:n reformointia, parantaa jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja korostaa kansallisten parlamenttien roolia EU:n päätöksenteossa. Luukkanen pyrkisi myös käyttämään asiantuntemustaan Venäjän asioissa hyväksi EU:n ulkopolitiikan kehittämisessä.

Yhteenveto

Vaikka Arto Luukkanen on tunnettu enemmän akateemikko- ja asiantuntijapiireissä, hänen mahdollinen siirtymisensä europarlamentaarikon rooliin olisi looginen askel laajentaa hänen poliittista vaikuttamistaan ja tuoda hänen asiantuntemuksensa suoraan EU-tason päätöksentekoon.

Vuoden 2022 teesit Ylelle

Venäjä-tutkija ja Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen arvioi, että Ukrainan sota on Venäjän presidentille Vladimir Putinille kohtalonkysymys, jossa hänelle kelpaa vain voitto. Luukkasen mukaan tämä tilanne kertoo paljon Putinin vallankäytöstä ja Venäjän poliittisesta ilmapiiristä.

Luukkanen, joka on myös kirjoittanut useita kirjoja Venäjästä, uskoo, että Venäjällä on suuri riski ajautua sisällissotaan Putinin valtakauden päätyttyä. Hän näkee, että turvallisuuspalvelut, kansalliskaarti ja sotilasjoukot tulevat todennäköisesti selvittelemään voimasuhteita keskenään tulevan johtajan määrittämiseksi. Luukkasen mukaan ”todellinen valta tulee pyssynpiipusta”, viitaten siihen, että armeijalla tulee olemaan ratkaiseva rooli Venäjän tulevaisuudessa.

Tämä tilanne heijastuu myös Ukrainan sotaan, jossa Luukkanen näkee, että mikäli Ukraina saavuttaa etulyöntiaseman, voi se horjuttaa vallan perusteita Moskovassa. Hän korostaa, että Venäjän historiassa vallanvaihdot ovat usein tapahtuneet kaaoksen kautta ja kansa on pysynyt passiivisena.

Arto Luukkasen mukaan Venäjän mahdollinen sisäinen hajaannus ja vallanvaihto tulevat vaikuttamaan myös Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Hän ennakoi, että Suomen on varauduttava olemaan suhteissa sellaisten sotilaallisten tai poliittisten ryhmittymien kanssa, jotka voivat hallita Venäjää tulevaisuudessa. – > https://yle.fi/a/3-12569219

Vastaa