SDP:n Aki Lindén: Kokoomus hämärtää tietoisesti sosiaaliturvan eri muotojen eroja

Kokoomus on taas suomalaisten sosiaaliturvan kimpussa vaatien leikkauksia ja palaamista ainakin ”10 vuoden takaiselle tasolle”. Tämä ilmenee Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen laajasta haastattelusta Helsingin Sanomissa tänään 6.2.2021.

– Käsitteet sosiaalimenot, sosiaaliturva, sosiaalituet, toimeentulotuki jne menevät helposti sekaisin. Kokoomus käyttääkin niitä tietoisesti siten, että ihmisille muodostuisi käsitys vastikkeettomasta ”köyhäinavusta”, joka tukee laiskuutta ja ”vapaaehtoista oleilua” työmarkkinoiden ulkopuolella, toteaa SDP:n kansanedustaja Aki Lindén

Sosiaalimenot on kattokäsite, johon sisältyvät eläkemenot, työttömyysturva, sairausvakuutus, lapsilisät jne. Vuonna 2018 sosiaalimenot olivat STM:n julkaiseman tilaston mukaan Suomessa 70 miljardia euroja. Siitä karkeasti puolet on eläkemenoja. Toimeentulotuen eli viimesijaisen ”köyhäinavun” osuus tästä on noin 1 % eli hieman yli 700 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutus, kuten myös eläkevakuutus ja sairausvakuutus ovat vakuutusluontoisia menoja, joilla ihminen rationaalisesti varautuu ikääntymisen tai riskin varalle. Suomessa nämä ovat lakisääteisiä. Sairausvakuutuksesta katetaan esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvaukset, ambulanssi- ja muita matkoja terveydenhuoltoa tarvittaessa sekä yksityisen terveydenhuollon käytöstä aiheutuvia kuluja. Myös työterveyshuolto on osa sosiaalimenoja.

Tuoreen Tilastokeskuksen julkaisun mukaan (18.12.2020) sosiaaliturvamenojen osuus kaikista julkisista menoista ja myös bruttokansantuotteesta aleni hieman vuonna 2019. Koronavuonna 2020 kehitys on varmasti toisensuuntainen eduskunnan pääosin yksimielisten päätösten perusteella.

– Hyökkäys sosiaaliturvaa ja sen pientä osaa, toimeentulotukea, vastaan on osa Kokoomuksen politiikkaa, joka toteutuessaan johtaisi tuloerojen kasvuun ja sosiaalisten ongelmien kärjistymiseen. Sosialidemokraatit ovat vahvasti työllisyyden parantamisen ja elinkeinoelämän monipuolisen kehittämisen kannalla. Suomen sosiaaliturvan nykyinen taso ei ole este tai ”jarru” tämän toteuttamiselle. Se voidaan säilyttää ja sitä pitää myös parantaa samalla kun parannamme työllistymistä ja nostamme työllisyysastetta, joka on keskeinen tavoitteemme,  Lindén päättää.

Lähde: STT Info

Vastaa