SDP:n Eloranta: Järviruo’on leikkuun luvitusta on kevennettävä

Eduskunnan Saaristomeriryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on muiden Saaristomeriryhmän kansanedustajien kanssa jättänyt kirjallisen kysymyksen ministerille tukevan järviruo’on leikkuun luvituksen keventämisestä. Saaristomeren tilan parantamisessa myös ravinteiden poistaminen suoraan joista ja meristä on välttämätöntä ja tähän liittyen järviruo’n keruu ja sen helpottaminen on tärkeää.

– Järviruo’on leikkuun laajamittaisen toteuttamisen haasteena on lupahallinto ja vesialueiden pirstaleiset omistussuhteet. Tällä hetkellä leikkuu vaatii vesi- tai maanomistajan luvan, mutta vesialueiden omistajien runsas määrä sekä jakamattomien vesialueiden järjestäytymättömyys nostaa hallinnollisen työtaakan jo suhteellisen pienellä alueella suureksi. Jotta järviruovikkojen leikkuu yleistyisi ja siitä saataisiin raaka-ainetta kannattavaan biomassojen käsittelyn liiketoimintaan, tulisi lupahallintoa keventää nykyisestä, Eloranta kertoo.

– Luvitustyötä voitaisiin helpottaa nykylainsäädännöllä rahoittamalla yhteisten vesialueiden järjestäytymistä ja kannustamalla osakaskuntien perustamiseen. Käytännössä tätä kevyempi ja kunnianhimoisempi tapa olisi kehittää luvitusprosessia suuntaan, jossa niittotyö voitaisiin suorittaa ilmoituksena vesialueen omistajille, Eloranta pohtii.

Hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021 Saaristomeri-ohjelman käynnistämisestä. Tavoitteena on poistaa Saaristomeri Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämistä niin maalla kuin merellä.

– Saaristomeren vedenlaadun parantaminen ei ole vain ympäristökysymys. Järviruovikon poisto vähentää ravinteiden määrää vesistöissä, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, luonnon monimuotoisuutta sekä lisää kalojen lisääntymisalueita. Se edistää elinvoimaisen maaseudun kehittämistä, uusiutuvien luonnonvarojen innovatiivista käyttöä ja uuden yrittäjyyden syntyä. Saaristomeren tilan parantaminen ja rehevöitymisen pysäyttäminen on matkailuelinkeinolle elintärkeä kysymys, Eloranta sanoo.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat eduskunnan Saaristomeriryhmän kansanedustajista Elorannan lisäksi myös edustajat Mykkänen, Biaudet, Siren, Kanerva, Hassi.

Lähde: STT Info

Vastaa