SDP:n Filatov: On syytä selvittää, miten lainsäädäntöä uudistamalla voitaisiin lisätä etätyötä

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov pitää tervetulleena toimihenkilöliitto Erton esitystä palkansaajien lakisääteisestä oikeudesta etätyöhön. Erto esitti perjantaina, että työntekijällä tulisi olla oikeus etätyöhön aina, jos se vain on mahdollista, eikä etätyön tekeminen aiheuta kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

Koronapandemian aikana moni suomalainen on totutellut työskentelemään etänä. Pidän perusteltuna, että etätyön tekemiseen kannustetaan senkin jälkeen, kun koronavirus on lopullisesti voitettu. On paikallaan selvittää, miten lainsäädäntöä uudistamalla voitaisiin tukea työntekijän mahdollisuuksia etätyöhön, Filatov kertoo.

Filatovin mukaan etätyön puolesta puhuu sen tuoman koronasuojan lisäksi ekologisuus ja tuottavuuden kasvu. Etenkin asiantuntijatyössä keskeytysten poistuminen voi parantaa huomattavasti työntekijän kykyä keskittyä työtehtäviin. Filatovin mukaan etätyön tekeminen voisi perustua sopimukseen työntekijän ja työnantajan välillä.

– Aloite etätyöskentelyyn siirtymisestä voisi tulla työntekijän aloitteesta ja työnantajalta vaadittaisiin painavia syitä etätyön kieltämiselle. Vaikka työ muuttuu ja irtoaa ajasta sekä paikasta, työyhteisön vuorovaikutuksesta tulee silti huolehtia. Teknologian kehitys mahdollistaa sen, että vuorovaikutus etätyötä tekevien työntekijöiden kesken säilyy vahvana – tästäkin on koronakevään osalta kertynyt hyviä kokemuksia.

Filatov näkee etätyön lisäämisen mahdollisuutena parantaa myös kasvukeskusten osaajapulaa. Etätyön avulla voidaan lisäksi mahdollistaa työnteko nykyistä joustavammin erilaisissa elämäntilanteissa oleville.

Lähde: STT Info

Vastaa