SDP:n Kimmo Kiljunen patistaa oikeusministeriötä tarttumaan yksityisten parkkiyritysten käytäntöihin lakimuutoksella

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen jätti oikeusministerille kirjallisen kysymyksen pysäköinnin valvonnan muuttamiseen tähtäävän lakialoitteen edistämisestä. Lakialoitteella, jonka on allekirjoittanut 112 kansanedustajaa, pyritään torjumaan yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmallisia sakotus- ja rahastuskäytäntöjä, joista puuttuu kohtuullisuusharkinta.

– Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on jo vuosia ilmennyt, ja edelleen toistuvasti ilmenee, epäkohtia ja virheellisten pysäköintisakkojen määräämistä. Tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaisena, varsinkin kun parkkifirmat eivät tahdo korjata virheitään. Oikaisun hakeminen oikeusteitse ei ole monellakaan mahdollista, koska se on kallista ja hidasta, Kiljunen sanoo.

Eduskunnan lakivaliokunta on arvioinut lakialoitteen pohjalta yksityisen pysäköinninvalvonnan nykytilaa ja kirjelmöinyt oikeusministeriölle lainmuutoksen tarpeesta. Lakivaliokunta katsoo, että yksityinen pysäköinninvalvonta on aihealueena tärkeä, eikä sen perustuminen vain oikeuskäytännöissä omaksuttuihin linjauksiin erityislainsäädännön sijasta, ole selkeä toimintatapa. Perustellusti eduskunnan lakivaliokunta toteaa oikeusministeriölle, että yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeustila ja sääntely on syytä selvittää kokonaisvaltaisesti.

– Mielestäni oikeusministeriön tulisi perehtyä huolella eduskunnan lakivaliokunnan kirjelmään ja asiasta jätettyyn lakialoitteeseen, jota suurin osa kansanedustajista kannattaa. Kansalaisten on voitava kokea oikeuskäytännöt oikeudenmukaisiksi ja niillä on oltava vankka laillinen pohja, Kiljunen päättää.

Lähde: SDP Eduskunta / STT

Vastaa