SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten työllisyyden edistäminen tarvitsee oman tiekarttansa

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen vammaisten työllisyyden edistämisen tiekartan valmistelun aloittamisesta. Tiekartan tarkoituksena on luoda selkeä yhtenäinen tavoitetila ja toimenpiteet vammaisten työllisyyden edistämiseksi. Tiekarttaa on aikaisemmin esittänyt muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu eduskuntakertomuksessaan.

Marinin hallitus on tehnyt paljon hyviä ja tarpeellisia toimenpiteitä vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi, kuten työkykyohjelma ja Työkanava Oy:n perustaminen. Mitkään yksittäiset toimenpiteet tai lakiesityksen eivät kuitenkaan auta ratkaisemaan kaikkia vammaisten työllisyyden haasteista. Vammaisten työllisyyttä on liian pitkään pyritty ratkaisemaan yksittäisillä toimilla, vaikka asia vaatisi kokonaisvaltaisuutta. Esimerkiksi vammaispalvelulakiuudistuksessa vammaisten työllisyys ei nouse juuri mitenkään esille, vaikka vammaispalvelut ovat avainasemassa vammaisten työn teossa. Suomen ratifioimassa YK:n vammaisten sopimuksessa kiinnitetään huomiota myös vammaisten työllisyyden edistämiseen ja nyt näyttää ilmeiseltä, että asian edistämiseksi tarvitaan yksittäisten lainsäädäntömuutosten lisäksi selkeä tiekartta, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vuoden 2022 eduskuntakertomuksessaan nostanut yhdeksi suositukseksi vammaisten työllisyyden tiekartan. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2020 yhdenvertaisuusvaltuutetun aloitteesta tehdyn selvityksen vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisista esteistä. Selvityksen mukaan ongelmia on muun muassa vammaispalveluissa, tuki- ja palvelujärjestelmissä ja esteettömyydessä. Selvityksen jatkotyö, tiekartta esteiden raivaamiseksi, on kuitenkin jäänyt kesken.

– Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä, jotta saadaan kokonaiskuva vammaisten työllisyyttä koskevaan sääntelyyn. Tällä hetkellä sääntely on pirstaleista ja hajallaan eri hallinnonaloilla. Lopputulema on sotkuinen ja hajanainen kokonaisuus, jota ei hallitse kukaan. Vammaisten työllisyyden tiekartta loisi selkeän yhtenäisen tavoitteen sekä selkeän suunnitelman sen saavuttamiseksi tiekartassa määriteltävin toimenpitein. Minkä takia esitänkin toimenpidealoitteellani tiekartan valmistelun aloittamista. Tiekartan valmisteluun ja toimeenpanoon on varattava riittävät resurssit ja siinä on varmistettava kattava poikkihallinnollinen yhteistyö, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Lähteet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Vastaa