SDP:n Nurminen vastaa oppositiopuolueiden puheenjohtajille: Tulevaisuusinvestointien tarve ei ole kadonnut

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen muistuttaa oppositiopuolueiden puheenjohtajia, että tulevaisuuden haasteet eivät ole akuutista kriisistä huolimatta kadonneet.

– Ne tulevaisuuden haasteet, joihin hallitus on sitoutunut ohjelmassaan vastaamaan, eivät ole kadonneet mihinkään. Toimia pohjoismaisen hyvinvointivaltion turvaamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan edelleen – tässä tilanteessa ehkä enemmän kuin koskaan, Nurminen painottaa.

Hallitusohjelmassa on sovittu useista Suomen tulevaisuudelle tärkeistä uudistuksista, kuten sitovan hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin ja oppivelvollisuuden laajentamisesta.

– Yksi merkittävimmistä hallitusohjelmassa sovituista asioista on sitova hoitajamitoitus. Viime vuoden vanhustenhoivan kriisi ja nyt päällä oleva koronakriisi ovat varmasti osoittaneet jokaiselle, kuinka tärkeää työtä hoitoalan ammattilaiset tekevät. Vanhustenhoidon ongelmat eivät ole hävinneet minnekään, ja ne on hoidettava kuntoon. Ei ole yksinkertaisesti vaihtoehtoja. Hoitajilla on oltava sellaiset työolot, jossa ammattilaiset voivat tehdä työnsä ilman työtaakan alle uupumista, sanoo Nurminen.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen taas on hyvin tärkeä tulevaisuusinvestointi, joka vahvistaa työllisyyttä pitkällä tähtäimellä. Myös talouspolitiikan arviointineuvosto on puhunut sen puolesta. On selvää, että muuttuneessa maailmassa tarvitaan vähintään toisen asteen koulutus, jotta nuoret pääsevät töihin. Siksi uudistus on tulevaisuutemme kannalta niin olennainen, sanoo Nurminen.

– Nyt on keskityttävä akuutin kriisin hoitamiseen, ja viisautta ja malttia tarvitaan kaikilta. Me pääsemme tästä kriisistä yli, ja silloin on entistäkin tärkeämpää tehdä rohkeita investointeja Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen takaamiseksi, päättää Nurminen.

Lähde: STT Info

Vastaa