SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022

Arvoisa puhemies,

Valtion budjettia käsitellään nyt kaksijakoisessa tilanteessa. Koronaluvut ovat nousseet ja epävarmuus lähitulevaisuudesta on lisääntynyt, myös uuden variantin takia. Toisaalta maailmantalous on kääntynyt vahvaan nousuun, ja tällä kertaa, arvoisa puhemies, Suomi on täysillä kasvussa mukana. 

Hallituksen talouspolitiikka ja koronakriisin hoito on ollut vahvasti kytkeytynyttä koko kriisin ajan. Tämä saa laajasti kiitosta sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä asiantuntijoilta, kuten Euroopan keskuspankilta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta.  

IMF puoltaa uusimmassa maaraportissaan myös Suomen Finanssipolitiikan viritystä, joka tukee ensi vuonna edelleen talouden elpymistä – Tarjoten samalla joustoa reagoida pandemiaan liittyvään epävarmuuksiin. Suomi kuuluu vähiten velkasuhdetta kasvattaneiden euromaiden joukkoon eikä tämä ei ole sattumaa.

 Arvoisa puhemies,

Huolta aiheuttaa kuitenkin lisääntynyt epävarmuus sekä Suomen väestön ikääntymisestä johtuva pitkän aikavälin kestävyyshaaste. SDP suhtautuu velkaantumiseen vakavasti.

Hallituksen politiikka tukee kasvua. Sen ansiosta tämä budjettiesitys pienentää alijäämää tämän vuoden 14,4 miljardista vajaaseen seitsemään miljardiin, eli puolittuu. Euroopan keskuspankki antoi syksyllä tukiopetusta finanssikriisin opit unohtaneille todeten, että talouden äkkijarrutus heikentäisi elpymistä ja pahentaisi pitkäaikaista vahinkoa. Arvoisa puhemies, Me emme anna taloutemme sairastua ”long covidiin”.

Osa oppositiossa tietää IMF:ää ja Euroopan keskuspankkia paremmin ja vaatii hätäisiä menoleikkauksia, vaikka koronaa ei vielä ole voitettu ja sen hoitovelka on  maksamatta.

Suomen onneksi Sanna Marinin hallituksen linja on toinen. Budjettikehysten väliaikaisesta ylittämisestä palaudutaan asteittain ja hallitusti, niin että velkasuhteen kasvu taittuu ehkä jo ensi vuonna.

Kasvu- ja hyvinvointi-investointien ohella hallitus tiivistää veropohjaa, torjuu harmaata taloutta ja puuttuu aggressiiviseen verovälttelyyn. Nämä toimet vahvistavat julkista taloutta ja edistävät tervettä kilpailua ilman, että palkansaajien tai eläkeläisten verotusta kiristetään.  

Arvoisa puhemies,

Terve julkinen talous rakentuu hyvinvoivan, työkykyisen ja osaavan väestön varaan. Ei riitä, että huolehdimme vain valtionvelasta. Valtiovarainvaliokunta korostaa, että kertynyt hoiva- ja hyvinvointivelka on korjattava, sillä tällä velalla on kovimmat korot, jotka heijastuvat myös valtiontalouteen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Me panostamme hoitojonojen purkuun jopa 125 miljoonaa euroa. Me viemme eteenpäin hoitotakuuta, johon kohdennetaan myös merkittävästi resursseja. Lisäksi panostamme niin mielenterveyden kuin työkyvyn vahvistamiseen.

Arvoisa puhemies,

Suomessa on nyt 110 000 työllistä enemmän kuin kesällä 2020.  Hallitus on valtionvarainministeriön mukaan saavuttamassa työllisyystavoitteensa.

Tällä tiellä pitää jatkaa. 

Me sosialidemokraatit – toisin kuin te, arvoisa kokoomus – tiedämme, ettei työelämän kohtaanto-ongelmaa ratkaista sosiaaliturvaa leikkaamalla, kurittamalla heikoimmassa asemassa olevia ja opiskelijoita.

Siksi me panostamme koulutukseen ja työvoimapalveluihin, etenemmeoppivelvollisuuden laajennuksen toimeenpanossa, vahvistamme ammatillista koulutusta edistäen täydennys- ja oppisopimuskoulutusta. Lukiokoulutuksen, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatuohjelmiin ohjataan yhteensä 150 miljoonaa euroa. Helpotamme osaajapulaa myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa ja huolehtimalla korkeakoulutuksen rahoituksesta.

Arvoisa puhemies,

Suomalaiset vientiyritykset ovat eturintamassa kehittämässä uutta vihreää teknologiaa. Suomen ilmastotoimet tarjoavat kotimarkkinoiden kautta kasvualustan vanhoille ja uusille yrityksille. Meidän on syytä uskoa elinkeinoelämän tärkeä viesti.  Fossiilitalouteen takertuminen, arvoisat perussuomalaiset, olisi merkittävä riski kasvulle ja työllisyydelle.

Parlamentaarinen TKI-ryhmä on päätynyt yksimielisesti esittämään rahoituslakia, jolla julkisen rahoituksen osuus nostetaan 1,3 % BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä yksityisen sektorin kanssa 4%:n tavoite on saavutettavissa. Ennustettavuus ja pitkäjänteinen politiikka tarjoaa parhaan alustan yksityiselle sektorille investoida kasvuun ja teknologiaan Suomessa.

Arvoisa puhemies,

Sanna Marinin hallituksen johdolla Suomen elinvoima ja työllisyys kasvaa ja kehittyy, koronasta huolimatta. SDP:n eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa hallituksen talousarvioesitykselle ja valtionvarainvaliokunnan mietinnölle. 

Lähde: STT Info / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Vastaa