SDP:n Viljanen: Työllistymisen esteitä on tärkeä poistaa, jotta jokainen pääsee osallistumaan

Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on ollut uudistaa työllisyyspolitiikkaa niin, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua työelämään. Kansanedustaja Heidi Viljanen (sd.) iloitseekin siitä, että tänään esitellyn osatyökykyisten työllistämistä koskevan selvityksen myötä tämä tavoite on mennyt taas eteenpäin.

– Meillä on Suomessa paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät kykene täysipäiväiseen työntekoon, mutta haluavat kuitenkin osallistua jaksamisen ja kykyjensä mukaan. Työllistymisen esteitä on tärkeä poistaa, jotta jokainen pääsee osallistumaan yhteiskuntamme toimintaan. Meidän tärkein tehtävämme on pitää kaikki mukana, Viljanen sanoo.

Selvityshenkilö Hannu Mäkisen tänään julkaistussa raportissa esitetään osatyökykyisten työllistämiseen Suomen mallia, jolla ratkottaisiin osatyökykyisten keskeiset työllistymisen esteet. Osatyökykyisillä ihmisillä on usein monenlaisia palveluntarpeita joita ei tunnisteta, eivätkä tarjotut palvelut ole työelämälähtöisiä. Kysyntä ei myöskään usein löydä näitä ihmisiä.

Nyt esitellyssä Suomen mallissa hyödynnetään myös järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten erityistä asiantuntemusta ja sen tarkoituksena on täydentää jo olemassa olevia työvoimapalveluja ja pyrkiä löytämään juuri ne ihmiset, jotka eivät muuten työllisty tai pääse palvelujen piiriin.

– Olen erityisen iloinen, että tässä mallissa on lähdetty siitä, että yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset. Palveluiden tulee täydentää toisiaan, ei toimia turhaan päällekkäin. Järjestöillä ja muilla toimijoilla on valtavasti ammattitaitoa, ja juuri tällaisella yhteistyöllä onnistumme työllistämään ihmisiä ja luomaan monelle merkitystä arkeen työpaikan ja osallisuuden kokemisen myötä, Viljanen päättää.

Lähde: STT Info

Vastaa