SDP:n Werning: Työntekijöille helpotusta työttömyysturvaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen hallituksen ripeistä toimista koskien työntekijöiden työttömyysturvaa ja -etuuksia.

Työttömyysturvaa koskevat lait on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja niiden on tarkoitus olla voimassa alustavasti tämän vuoden heinäkuun alkupuolelle saakka. Muutoksia sovelletaan 16.3.2020 lähtien takautuvasti. Valmistelu on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä, joka ovat kuullut valtiovarainministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä. Lisäksi neuvotteluissa on ollut mukana Kansaneläkelaitos, Suomen Yrittäjät ry ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

– Olen todella helpottunut, että asia saatiin kaikkien osapuolten kesken sovittua, ja että työntekijöiden tilanne tässä vaikeassa tilanteessa on otettu huomioon näin nopeasti. Se on todella tärkeä asia, kansanedustaja Paula Werning (sd) toteaa.

Työttömyysetuuden maksamisen käynnistämisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta. Valtio vastaa omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden rahoituksesta.

– Tämä tarkoittaa sitä, että viiden päivä karenssi poistuu ja työttömäksi tai lomautetuiksi joutuneet työntekijät saavat peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea välittömästi. Lisäksi palkansaajien työssäoloehtoa lyhennetään 26 viikosta 13 viikkoon, joka on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Näillä toimilla on tarkoitus vahvistaa ihmisten taloudellista asemaa, Werning sanoo.

Werning huomauttaa, että työssäoloehdon täyttyminen nopeammin nostaa kohderyhmän työttömyysturvalle joutuneet perusturvaetuuksilta ansiopäivärahalle, jolloin etuustaso nousee 33,66 erosta noin 65 euroon päivässä.

– Näin työttömäksi joutuneet saavat lähes puolet enemmän rahaa taskuunsa ja tämä on todella tärkeää ja tarpeellista tässä odottamattomassa tilanteessa, johon olemme joutuneet. Lisäksi lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa koskien työttömyyspäiviä.

Työttömyysturvalaissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennettäisiin myös lain tasolle vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä, Werning toteaa lopuksi.

Lähde: STT Info

Vastaa