SDP:n Werning: Työperäisen maahanmuuton epäkohdat saatava kuriin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) toivoo ripeitä toimia työperäisen maahanmuuton ratkaisuihin.

Työperäisen maahanmuuton hallinnointi on siirtynyt vuoden alusta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Tällä muutoksella pyritään lisäämään ammattitaitoisen työvoiman rekrytointia ja lupaprosessien turhaa byrokratiaa.

Suomi tarvitsee osaavaa, kansainvälistä työvoimaa hyvinvointivaltion rahoituksen ja palveluiden turvaamiseksi. Työperäinen maahanmuutto voi osaltaan lievittää työvoiman vähenemisen vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Työperäisen maahanmuuton prosesseja on parannettava ja nopeutettava. Myös Suomessa asuvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä on tuettava enemmän, Werning toteaa.

Sekä Suomessa että ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien on poikkeuksetta täydennettävä tutkintoaan vastaamaan Suomen tutkintoja.

– Merkittäviä seikkoja työperäisen maahanmuuton edistämiseen ovat esimerkiksi, että tutkintojen tunnustamista vauhditetaan, kielten opiskeluun painotetaan, kotoutumista tuetaan ja eettisen rekrytoinnin pelisääntöjä noudatetaan, Werning huomauttaa.

Werningin mukaan Sote-henkilöstön työperäisen maahanmuuton edistäminen ei voi perustua hankkeisiin, vaan tähän on saatava pysyvä ratkaisu lääkäreiden päteytymismallin mukaisesti.

Riittävän kielitaidon hankkimiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota, koska se on sote-alalla yksi potilasturvallisuuden toteutumisen edellytys.

– Varsinkin iäkkäiden ihmisten kanssa työskentelevien kielitaito on ehdoton edellytys. Jokaisella vanhuksella on oikeus tulla ymmärretyksi ja jokaisella työntekijällä oikeus ymmärtää, Werning painottaa.

Lisää resursseja tarvitaan myös suomalaisen henkilökunnan osalle. Suomessa on yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, osa heistä sairaanhoitajia, jotka työskentelevät muilla aloilla. Tämä on asia, johon tulee puuttua. On turvattava ennen kaikkea, että niin sairaanhoitajat kuin lähihoitajatkin pysyvät omalla alallaan eivätkä siirry muihin tehtäviin, Werning kiteyttää.

Lähde: STT Info

Vastaa