Sotatieteiden maisteri Teija Makkonen EU-vaaleihin

teija makkonen

Olen Teija Makkonen, 40-vuotias oikeusministerin sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin valtiosihteeri. Ennen työtäni ministeriöissä ja eduskunnassa työskentelin puolustusvoimissa yli 10 vuoden ajan. Edustin perussuomalaisia hallitusneuvotteluissa EU-politiikkapöydässä.

Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri, MBA (yamk) sekä hallintotieteiden kandidaatti.

Osana globaalia maailmaa ja Eurooppaa Suomen on toimittava kansalaisten edusta ja tarpeista huolehtien. Suomen on oltava EU:n jäsenmaana päämäärätietoisempi ja omaa kansallista etuaan edistävä sekä puolustava maa. Suomen rahahanat muille eivät voi olla vain auki. EU:n talouskuria ja maahanmuuttopolitiikkaa tulee tiukentaa nykyisestä. EU:n tulee olla turvallisuutta ja vakautta lisäävä tekijä.

EU kaventaa jatkuvasti Suomen kansallista suvereniteettia ulottamalla velvoittavaa sääntelyä yhä syvemmälle alueille, joihin sillä ei ole toimivaltaa. Tämän on loputtava.

Suomi tarvitsee vahvempaa EU-vaikuttamista. EU:n päätöksentekoon on vaikutettava strategisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti.

Kokemukseni ja yhteiskunnallinen osaaminen antavat minulle vankan pohjan työskentelyyn Euroopan parlamentissa. -> https://www.perussuomalaiset.fi/psn-eurovaaliehdokkaat/

EU-vaalien kysymyksiä ja vastauksia

K: Mikä sai sinut lähtemään eurovaaliehdokkaaksi?

Nykyinen valtiosihteerin työni on opettanut minulle paljon lisää EU:sta. Se on avannut silmiäni sille, miten retuperällä Suomen EU-politiikka on pitkään ollut. Näen kuitenkin mahdollisuuden, että EU-politiikkaan voidaan vielä vaikuttaa. MEPn työ vaatii ahkeruutta, osaamista ja halua päästä vaikuttamaan EU-päätöksentekoon, jolla on suoria ja merkittäviä vaikutuksia Suomeen. Perheenjäseneni ovat myös haaveilleet pitkään ulkomailla asumisesta, ja tämä unelma voi toteutua, kun perheeni muuttaisi mukaani Brysseliin.

K: Millaisen mepin saamme sinusta?

Saatte aktiivisen ja luotettavan MEPin, joka työskentelee ahkerasti Suomen edun hyväksi ja ymmärtää nykyisen turvallisuusympäristön ilmiöt ja muutokset. Nämä muutokset vaikuttavat uudella tavalla myös EU:n talouspolitiikkaan.

K: Miksi juuri sinut pitäisi valita mepiksi?

Minulla on pitkä virkamiestausta julkiselta puolelta ja jo pidempi kokemus politiikasta, jota olen tehnyt päivätyökseni kohta viisi vuotta. MEPin on hyvä ymmärtää laaja-alaisesti yhteiskunnan toimintaa ja vaikuttamista, olla kykyä ja halua analysoida tapahtumia ja ymmärtää syy-seuraussuhteita. Asiantuntija-poliitikko taustani ja osaamiseni antavat minulle vankan pohjan työskentelyyn Euroopan parlamentissa.

K: Mikä mättää EU:ssa ja mitä asioita lähdet ajamaan siellä?

EU:n ylisääntelyn ja yhä syvemmälle jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan ulottuvan sääntelyn on loputtava. EU:ssa pitää keskittyä asioihin, jotka edesauttavat rauhan ja vakauden ylläpitämistä Euroopassa. Talouspolitiikkaa on vahvistettava, EU:n huoltovarmuutta on parannettava ja Suomen elinkeinoelämän tulee hyötyä enemmän EU:sta. Suomen on hyödynnettävä EU:n rahoituskanavia huomattavasti enemmän kuin tähän asti.

K: Millaisena näet Suomen aseman EU:ssa ja voidaanko lisätä Suomen kansallista itsemääräämismahdollisuutta?

Suomella on varaa ja mahdollisuus ottaa merkittävämpää roolia EU:ssa. Suomen tulee painokkaammin huomioimaan EU-sääntelyn kansallisia vaikutuksia. Toissijaisuushuomautuksia tulee tehdä, ja perussopimusten rajoissa pysyä, kun kyse on EU:n toimivallasta. Jos sääntely on haitallista Suomelle, Suomen tulee uskaltaa äänestää ehdotuksia vastaan ja tehdä enemmän yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa.

Vastaa