Suuri kädenjälki, mutta pieni jalanjälki – SDP:n ilmasto-ohjelma

SDP julkaisi tammikuussa 2019 ilmasto-ohjelmansa. Sosialidemokraattien mielestä Suomen on toimittava EU:ssa ja globaalissa ilmastopolitiikassa edelläkävijänä. Näin meillä on kokoamme ja omia päästöjämme suurempi vaikutus – pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyisten ennusteiden mukaisesti, maapallon elinolot vaikeutuvat merkittävästi ja muuttuvat paikoin jopa mahdottomiksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja talouteen ovat suuret, erityisesti mikäli lämpenemistä ei pysäytetä 1,5 asteeseen. SDP:n tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteinen tehtävä, ja kaikki sektorit tarvitaan mukaan päästövähennystoimenpiteisiin. Päästövähennysten aikaansaamiseksi on pureuduttava ennen kaikkea viiteen eri kokonaisuuteen: energiankulutuksen vähentämiseen erityisesti rakennuksissa ja asumisessa, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen liikenteessä, energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden pienentämiseen, metsien ja maaperän hiilensidontakyvyn vahvistamiseen sekä kulutustottumusten muutoksiin kannustamiseen.

Oikeudenmukainen siirtymä on sosiaalisesti kestävä tapa toteuttaa yhteiskunnan muutos vähähiiliseen talouteen. Ilmastotoimien seurauksena tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa. Työ ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on Suomelle myös mahdollisuus, sillä resurssiviisas vähähiilinen yhteiskunta luo uutta kasvua ja työtä.

Seuraavan hallituksen on viipymättä aloitettava uusien ilmastotavoitteiden konkreettinen suunnittelu. Suomen tulee laatia uusi pitkän aikavälin (2050) sekä keskipitkän aikavälin (2030) ilmastosuunnitelma. Ilmastolakiin tulee kirjata hiilineutraaliustavoite ja konkreettiset välitavoitteet sen saavuttamiseksi. Tämän työn tueksi ehdotamme, että Suomeen on perustettava seuraavalla vaalikaudella ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, jonka tehtävänä on luoda yhteinen näkymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi nykyistä nopeammalla aikataululla.

Vastaa