Syöpään sairastuneelle turvattava nopea hoitoon pääsy ja vaikuttavin hoito

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korostaa syöpään sairastuneen nopean hoitoon pääsyn tärkeyttä ja oikeutta saada parasta mahdollista hoitoa.

Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan toimia mm. kliinisen lääketutkimuksen vahvistamiseksi Suomessa. Eloranta osallistui tänään 9.3.2022 Helsingin yliopiston tiedekulmassa järjestettyyn Syövän immuunihoitoja koskevaan tilaisuuteen.

– Syövän hoidossa varhainen havaitseminen johtaa usein parempiin lopputuloksiin. Siksi on tärkeää, että hoitoonpääsyä parannetaan. Vuoden 2020 alustavat ennusteet osoittavat, että syöpien havaitseminen väheni huhti-toukokuun aikana, millä voi olla yhteys koronapandemian hoitojonojen pitenemisen kanssa. Erityisen huolestuttavaa on, että tilannetta ei ole alustavien tietojen mukaan saatu kurottua umpeen. Olen tyytyväinen siihen, että hoitojonojen purkamiseen on suunnattu 400 miljoonaa euroa. Lisäksi kiireettömän hoidon hoitotakuu on vietävä mahdollisimman pian maaliin, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa oikea-aikaisesti, Eloranta toteaa.

Kliinisten lääketutkimusten avulla varmistetaan lääketieteellisten hoitojen kehittyminen ja uusien hoitojen varhainen käyttöönotto maassamme. Lääketutkimusten määrän lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät lisää resursseja sairaaloissa tehtävään tutkimukseen. Ongelmana on, että tällä hetkellä Suomessa ei ole riittävästi henkilöresursseja lääketutkimuksen tekemiseen. Lääketutkimusta osaavat lääkärit ovat usein tiiviisti kiinni potilastyössä, ettei voimia ja aikaa ylimääräiseen lääketutkimukseen ole. Sama koskee tutkimushoitajia.

– Kliinisen lääketutkimuksen lisäämiseksi tarvitaan Suomeen kansallinen lääketutkimuksen koordinaatioverkosto, esimerkiksi viisi osaajaa kuhunkin yliopistosairaalaan. Tiiviisti yhteen toimiva ja kohtuullisesti resursoitu yliopistosairaaloiden verkosto parantaisi huomattavasti kykyämme käynnistää nopeasti lääketutkimuksia ja edistäisi osaamisen siirtoa yliopistosairaaloiden välillä, Eloranta sanoo.

Väestön ikääntyessä yhä useampi sairastuu syöpään, mutta yhä suurempi osa potilaista myös paranee ja elää pidempään uusien hoitojen myötä.

– Tärkeintä on turvata jokaiselle syöpään sairastuneelle nopea pääsy hoitoon sekä parhaat ja vaikuttavimmat hoitomuodot. Tämän mahdollistamiseksi on tärkeätä huolehtia sekä hoitotakuusta että kliinisen tutkimuksen edellytyksistä, Eloranta korostaa.

Lähde: SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander


Muuta luettavaa muualta:

Yleiset haittaohjelmat ja haavoittuvuudet Suomessa ja maailmalla

Maailman johtavan tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimustoiminnasta vastaava Check Point Research (CPR) on julkaissut huhtikuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat raportoivat, että kehittynyt, itsestään leviävä ja modulaarinen troijalainen Emotet on edelleen maailman yleisin haittaohjelma. Suomen yleisin kyberkiusa oli Netwalker, joka tunnetaan myös nimellä Mailto.

Vastaa