Terapeutti Ville Merinen hakee EU-parlamenttiin

ville merinen

Ville Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja psykoterapeutti Pirkanmaalta, joka tunnetaan sosiaalisessa mediassa myös terapeuttivillenä.

Etenkin nuorten mielenterveysongelmien kasvuun vaikuttaa olennaisesti somen ja älypuhelimien käyttö. Euroopan unionin on tärkeää jatkaa somejättien ja tekoälyn sääntelyä ja vuoropuhelua someyritysten kanssa siten, että käytöstä tulee terveellisempää ja turvallista. Koen sen itselleni hyvin merkitykselliseksi työksi.

Ville Merinen

Terapeutti Ville Merinen on ilmoittanut asettuvansa ehdolle tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Merinen, joka on tunnettu työstään terapeuttina, aikoo laajentaa vaikuttamisaluettaan nyt myös Euroopan tasolle. Hän tuo mukanaan vankan ammatillisen kokemuksensa ja syvällisen ymmärryksensä ihmisten hyvinvoinnista, jonka hän toivoo tuovan uutta näkökulmaa EU-politiikkaan.

Merisen kampanja keskittyy erityisesti mielenterveyspalveluiden parantamiseen koko Euroopassa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Hän uskoo, että terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen EU:ssa voi merkittävästi lisätä kansalaisten elämänlaatua.

Ville Merinen on myös aktiivisesti puhunut tarpeesta lisätä tietoisuutta mielenterveyden merkityksestä ja sen vaikutuksista yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Hän korostaa, että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito tulee nostaa keskiöön, jotta voidaan rakentaa kestävämpi ja terveempi Eurooppa.

Ehdokkuutensa myötä Merinen toivoo voivansa vaikuttaa laajemmin Euroopan unionin päätöksentekoon ja tuoda esille terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin kysymyksiä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään kaikkialla unionissa.

Ville ja Iltalehti

Iltalehti haastatteli äskettäin keväällä eduskuntaan valittua kansanedustajaa Ville Meristä (sd) siitä, koetaanko hänen ehdokkuutensa tulevissa eurovaaleissa petoksena äänestäjiä kohtaan. Merinen, joka tunnetaan myös nimellä ”terapeutti-Ville”, on nimittäin ilmoittanut haluavansa siirtyä eduskunnasta Euroopan parlamenttiin.

Merinen, yksi SDP:n äskettäin nimetyistä viidestä eurovaaliehdokkaasta, vakuuttaa, ettei hän petä äänestäjiään. Hän korostaa, että hänen sydäntään lähellä olevat nuorten mielenterveysongelmat, kuten liiallinen kännykkäriippuvuus, vaativat laajempaa, eurooppalaista näkökulmaa ja toimintaa.

Hän painottaa, että Euroopan unionin on jatkettava somejättien ja tekoälyn sääntelyä sekä vuoropuhelua someyritysten kanssa. Tämä on välttämätöntä, jotta älypuhelimien käyttö muuttuu terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi. ”Koen, että en petä äänestäjiäni. Tämä on niin mielettömän iso mielenterveysriski ja sille on vain tehtävä jotakin,” Merinen totesi SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Tampereella.

Näin ollen Merinen näkee, että hänen siirtymisensä EU-parlamenttiin on looginen askel hänen pyrkimyksissään vaikuttaa merkittävästi nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen Euroopan tasolla.

Ville ja E-urheilu

Ville ”WILLFEEL” Merinen – Hänen erikoisalansa on nuorten mielenterveys ja digitaalisten välineiden vaikutus siihen. Ville on ottanut käyttöön lempinimen ”WILLFEEL” korostaakseen sitoutumistaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Merinen pyrkii vaikuttamaan erityisesti nuorten elämään positiivisesti, tuoden esille modernien teknologioiden mahdolliset riskit sekä tarjoten ratkaisuja näihin haasteisiin. Hän korostaa tasapainoisen elämän tärkeyttä digiaikakaudella ja pyrkii edistämään keinoja, joilla voidaan vähentää muun muassa älypuhelimien ja sosiaalisen median liiallista käyttöä.

Hänen poliittinen uransa on täynnä pyrkimyksiä vaikuttaa lainsäädäntöön tavalla, joka tukee terveellisempiä elämäntapoja ja mielenterveyden hoitoa. WILLFEEL-nimimerkin avulla Ville Merinen haluaa tehdä politiikasta ja terapiasta saavutettavampaa ja ymmärrettävämpää kaikille kansalaisille, erityisesti nuorille.

Vastaa