Valmiuslain muuttaminen ja hybridiuhkien huomioiminen välttämätöntä

SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen puolustusvaliokunnan tänään antamaan mietintöön koskien valmiuslain muuttamista. Vain perussuomalaiset jättivät valiokunnassa mietintöön vastalauseen. Nyt esitettyjen muutosten lisäksi Mäkinen korostaa valmiuslain kokonaisuudistuksen tärkeyttä.

SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen puolustusvaliokunnan tänään antamaan mietintöön koskien valmiuslain muuttamista. Vain perussuomalaiset jättivät valiokunnassa mietintöön vastalauseen.

– Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja onkin välttämätön tarve tarkastella myös valmiuslain ajantasaisuutta sekä sen myöstä poikkeusoloissa viranomaisille annettavia lisätoimivaltuuksia ja niiden riittävyyttä.

Erityistä huomiota valiokunta halusi mietinnössään kiinnittää hybridiuhkien määrittelyyn sekä torjuntaan.

– Valiokunta korostaa uuden poikkeusolomääritelmän tarpeellisuutta. Julkisessa keskustelussa on viime ajat esillä ollut lähes yksinomaan välineellistetty maahanmuutto ja siihen liittyvä sääntely, mutta uusi poikkeusolomääritelmä on laadittu niin, että se antaa viranomaisille toimivaltuuksia ja työkaluja vastata hyvin erityyppisiin hybridiuhkiin, toteaa Mäkinen.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan myös rajavartiolain muuttaminen, joka on tärkeää saada voimaan. Esityksen tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin.

Mäkinen huomauttaa, että nyt esitettävien muutosten lisäksi on kiirehdittävä valmiuslain kokonaisuudistusta.

– Oikeusministeriö on käynnistämässä valmiuslain kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Toivottavasti kokonaisuudistus saadaan valmiiksi tulevalla vaalikaudella.

Lähteet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Vastaa