Vihreät nuoret vaatii korkeakouluille uusien tehtävien lisäksi pysyvää lisärahoitusta

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) esitti maanantaina, että kuuteen eri yliopistoon ja yhdeksään ammattikorkeakouluun lisättäisiin uusia koulutusaloja ilman vastaavaa lisärahoitusta.

“Se, että korkeakouluille toistuvasti lisätään tehtäviä ja aloituspaikkoja ilman pysyvää valtion lisärahoitusta, ei ole koulutukseen panostamista. Se on tosiasiallisesti leikkaamista. Muun väittäminen on epärehellistä politiikkaa. Korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö kyllä näkevät tämän sumutuksen läpi”, jyrähtää Vihreiden nuorten toinen tasa-arvoinen puheenjohtaja Jami Haavisto.

Korkeakoulut ovat jo valmiiksi vaikeuksissa ja kärsivät vakavasta, kroonisesta rahoitusvajeesta, jota rahoitusmallin luoma keskinäisen kilpailun asetelma pahentaa entisestään. Sinänsä tarpeellinen koulutusalojen, ja sen myötä mahdollinen aloituspaikkojen, lisäys sysää korkeakouluille aina vain enemmän tehtäviä ilman vaadittavia lisäresursseja. Koulutuksen kunnianpalautus jää tällöin täydeksi utopiaksi”, harmittelee Vihreiden nuorten toinen tasa-arvoinen puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Marinin hallituksella on mahdollisuus olla aidosti koulutus- ja tiedemyönteinen hallitus, joka rakentaa tämän maan tulevaisuudelle vakaan pohjan.  Korkeakoulujen nykyinen rahoitusmalli tekee korkeakouluista sivistyksen kehtojen sijaan tutkintotodistusprinttereitä. Kestämätön rahoitusmalli tulee uudistaa palkitsemaan korkeakouluja luovasta yhteistyöstä armottoman ja kaikille haitallisen keskinäisen kilpailun sijaan. Suomi pärjää maailmalla vain ja ainoastaan laadukkaalla koulutuksella, sivistyksellä ja terävällä osaamisella. Jos haluamme olla tulevaisuudessa suunnannäyttäjiä, emmekä peesailla muita, on uskallettava investoida sivistykseen ja osaamiseen”, vaativat puheenjohtajat.

Lähde: STT Info

Vastaa