Vihreiden poliittinen ohjelma hakee ratkaisuja turvallisuustilanteeseen ja energiariippuvuuteen

Vihreiden poliittinen ohjelma päivitetään puoluekokouksessa toukokuussa. Poliittisessa ohjelmassa tullaan käsittelemään ajankohtaisina teemoina huoltovarmuutta ja laajemminkin yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Samalla myös puolueen Nato-kantaa tarkastellaan. Ohjelman ensimmäinen kommenttikierros alkoi tiistaina 8.3.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut uudella tavalla näkyväksi sen, miten energiapolitiikka ja laajemminkin kysymykset huoltovarmuudesta kytkeytyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

 – Vihreät ovat jo pitkään varoitelleet Venäjän suuntaan kohdistuvan fossiiliriippuvuuden vaaroista. Suomen on tärkeä irtautua venäläisestä tuontienergiasta ja kasvattaa kestävää energiaomavaraisuutta. Tämä tematiikka on vahvasti läsnä myös Vihreiden uuden poliittisen ohjelman luonnoksessa, puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela toteaa.

Poliittisen ohjelman näkökulma kriisinkestävyyteen on laaja. Puolustusvoimien toimintakyvyn ohella esiin nostetaan esimerkiksi kansalaisten kriisivalmiuden kasvattaminen, vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan lisääminen sekä kotimaisen maatalouden edellytysten ja ruoantuotannon omavaraisuuden vahvistaminen.

 – Yhteiskunnallinen vakaus on erityisen tärkeää kriisiaikoina. Yhteiskunnan kriisinkestävyyden kasvattaminen auttaa muissakin poikkeustilanteissa kuin sotilaallisten kriisien yhteydessä, kuten koronakriisin myötä opimme, Suomela korostaa.

Naton suhteen poliittisen ohjelman työryhmä ehdottaa harkittavaksi kolmea vaihtoehtoista kirjausta: Suomen nykyisen Nato-optiota korostavan linjan rinnalla vaihtoehtoina ovat Nato-jäsenyyden puoltaminen sekä kolmantena vaihtoehtona ehdollinen Nato-jäsenyyden puoltaminen, joka riippuu mm. Ruotsin kanssa käytävästä vuoropuhelusta ja jäsenyyden ehdoista.

– Kolmen eri vaihtoehdon esittäminen korostaa, että puoluekokouksella on vapaus päättää, mitä ohjelmaan kirjataan. Aihe on herättänyt jo laajaa keskustelua vihreiden piirissä ja julkisuudessa laajemminkin, Suomela sanoo.

On kuitenkin mahdollista, että johtopäätöksiä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen aseman suhteen on syytä vetää nopeammassa aikataulussa jo ennen kesän puoluekokouksia.

– Vihreille on keskeisen tärkeää vahvistaa Suomen ja koko Euroopan turvallisuutta. Suomen valtionjohto etsii koko ajan parhaita mahdollisia toimintatapoja tämän edistämiseksi. Tätä työtä tehdään nyt yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Mikäli turvallisuustilanteen äkillisen muutoksen vuoksi yhteinen johtopäätös olisi se, että tarvitaan nopeita toimia esimerkiksi Nato-päätösten suhteen, Vihreät pystyy tekemään nopeasti päätöksiä nykyisen poliittisen ohjelman pohjalta, Suomela korostaa.

Vihreiden vuonna 2018 hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassa todetaan, ettei Nato-jäsenyys ole ajankohtainen, mutta tilannetta on syytä tarkkailla.

Lähde: Vihreät Nuoret

Vastaa