Vihreillä eduskuntapuolueista nuorimmat ehdokaslistat aluevaaleissa

Vihreillä on selkeästi nuorimmat ehdokaslistat aluevaaleissa eduskuntapuolueista, mutta kokonaisuudessaan nuorten ehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista on laskenut kuntavaaleihin verrattuna.

13,1%, eli 141 henkilöä, vihreiden ehdokkaista on alle 30-vuotiaita. Tämä on vihreille parempi osuus kuin kuntavaaleissa (12,1%) sekä selkeästi paras tulos eduskuntapuolueista. Vihreillä on myös keski-iältään (45,05) ja mediaani-iältään (44) nuorimmat ehdokkaat.

Kaikkien listojen välillä nuoria on kuitenkin vain 7,6% ehdokkaista eli 807 henkilöä. Tämä on selkeästi vähemmän kuin kuntavaaleissa, joissa nuoria ehdokkaita oli 8,5%, ja osuus on laskenut useammissa peräkkäisissä vaaleissa. Nuorten ehdokkaiden vähyys korreloi suoraan nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kanssa, ja siksi onkin niin tärkeää, että jo ehdokashankinnassa varmistetaan, että nuorten äänet kuuluu.  

“Vaikka vihreiden ehdokashankinnan tulos onkin todella hyvä, muissa puolueissa on selkeästi vielä työtä tehtävänä. Uusissa aluevaltuustoissa päätetään meille kaikille läheisistä palveluista. Siksi meille on todella tärkeää pitää kaikki mukana päätöksenteossa edustettuina, erityisesti nuoret ja vähemmistöt. Tästä syystä olemmekin todella ylpeitä vihreistä listoista ympäri maan. “ iloitsevat Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä.

Vihreillä on yhteensä 1073 kaikilla hyvinvointialueilla.

Lähde: STT Info

Vastaa