Mepit haluavat parantaa EU:n kyberturvallisuutta ja NATO-yhteistyötä

Euroopan parlamentin jäsenet toteavat keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa, että EU:n kyberpuolustusta pitää vahvistaa mm. perustamalla nopean kybertoiminnan ryhmä ja tehostamalla NATO-yhteistyötä.

Kyberturvallisuutta koskevassa päätöslauselmassaan mepit toteavat, että Venäjä, Kiina ja Pohjois-Korea sekä valtioista riippumattomat toimijat ovat tehneet kyberhyökkäyksiä tärkeää infrastruktuuria vastaan EU:n alueella, kybervakoilleet, levittäneet valeuutisia ja rajoittaneet verkkoon pääsyä (esimerkiksi Wannacry- ja NonPetya-kiristysohjelmat).

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 476 puolesta, 151 vastaan, 36 tyhjää.

Enemmän yhteistyötä kyberpuolustuksen osalta

Mepit korostavat, että Euroopan haavoittuvuus kyberiskuille johtuu hajanaisista puolustusstrategioista ja -menetelmistä. Mepit kehottavat EU-maita kehittämään kansallisten asevoimien kykyä tehdä yhteistyötä EU-tasolla sekä NATO:n ja muiden kumppanien kanssa. Tämä tarkoittaisi enemmän yhteisiä kyberharjoituksia, sotilaiden koulutusta ja vaihto-ohjelmia, kyberrikostutkinnan asiantuntijoiden palkkaamista ja kyberpuolustuksen osaamisen lisäämistä EU:n operaatioissa.

Mepit suhtautuvat positiivisesti pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa aloitettuun kahteen kyberprojektiin, jotka ovat kybertapahtumia koskevien tietojen jakamiseen tarkoitettu foorumi ja kybertapahtumia käsittelevään nopean toiminnan ryhmä. He toivovat, että tämä johtaa eurooppalaisen nopean kybertoiminnan ryhmän perustamiseen. Tämän ryhmän tehtävänä olisi koordinoida, havaita ja torjua yhteisiä kyberuhkia.

EU:n ja NATO:n välinen yhteistyö

Erillisessä EU:n ja NATO:n välistä suhdetta koskevassa päätöslauselmassa mepit korostavat, että kummallakaan organisaatiolla ei ole valmiuksia vastata uusiin turvallisuushaasteisiin.

Kyberpuolustusyhteistyön tehostamisen lisäksi mepit haluavat, että EU:n ja NATO:n yhteistyö keskittyy luottamuksellisen tiedon jakamiseen, laittomaan muuttoliikkeeseen vastaamiseen ja sotilaallisten voimavarojen nopean liikkumisen varmistamiseen EU:ssa.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 411 puolesta, 182 vastaan, 57 tyhjää.

Kommentit

Kyberturvallisuuspäätöslauselman esittelijä Urmas Paet (ALDE, Viro) sanoi: ’’Kyberiskulla voidaan ydinvoimala muuttaa ydinpommiksi tai aiheuttaa kaaos sairaalassa niin, että potilaiden terveys ja henki vaarantuu. Jotta pystyisimme suojautumaan tällaisilta iskuilta, meidän pitää vahvistaa kyberpuolustustamme esimerkiksi tehostamalla yhteistyötä jäsenmaiden, EU:n ja NATO:n välillä.”

EU:n ja NATO:n välistä yhteistyötä koskevan päätöslauselman esittelijä Ioan Mircea Paşcu (S&D, Romania) sanoi: ”Krimin valtaamisen jälkeen EU:n ja NATO:n välinen yhteistyö on kasvanut ja tällä hetkellä EU:lla ja NATO:lla on 74 yhteistä toimea. Yhteistyötä tehdään hybridiuhkien torjunnassa, selviytymiskyvyn parantamisessa, terrorismin torjunnassa ja sotilasvoimavarojen liikkuvuuden alalla.”

Vastaa