Ministeri Thomas Blomqvist: Puurakentamisella on monta hyötyä

Puun käyttöaste rakennusmateriaalina tullaan kaksinkertaistamaan tämän hallituskauden aikana. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joiden avulla kehitystä viedään toivottuun suuntaan, muun muassa tänään julkaistut kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle.

– Puun käytöllä on monta hyvää seurannaisvaikutusta, kuten positiiviset työllisyysvaikutukset Suomessa sekä ilmastohyödyt, sanoo ministeri Thomas Blomqvist, joka on hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän jäsenenä ollut mukana päättämässä tavoitteista julkiselle puurakentamiselle. Sen lisäksi, että puurakentamisella sidotaan hiiltä pitkäksi aikaa ja luodaan työpaikkoja, on selkeästi todettu, että puurakennuksia pidetään yleisesti viihtyisämpinä ja terveellisempinä.

Tänään julkaistut määrälliset tavoitteet koskevat julkista rakentamista. Tavoitteena on nostaa osuutta 15 prosentista peräti 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteet on jaettu rakennustyypin mukaan osatavoitteiksi esimerkiksi opetusrakennuksille, hoitoalan rakennuksille sekä asuinkerrostaloille.

– Julkisen rakentamisen rooli puurakentamisen lisäämisessä on tärkeä, sekä esimerkkinä että kasvupotentiaalin lisäämisessä ylipäänsä, sanoo Thomas Blomqvist. Erityisesti kunnilla on tässä suuri rooli ja suuret mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen, sekä yleis- ja asemakaavojen kautta, että esimerkiksi päätettäessä koulujen rakentamisesta.

– Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Puun lisääntyvä käyttö rakentamisessa on tärkeä osa fossiilisten päästöjen vähentämisessä sekä hiilen pitkäaikaisessa varastoinnissa. Puu on ainoa uusiutuva rakennusaine. Kehitys on viime vuosina mennyt oikeaan suuntaan, ja alalle on tullut yrityksiä jotka tarjoavat modernia teollista puurakentamista. Suomeen on rakennettu hienoja pientaloalueita puusta sekä puista tehtyjä näyttäviä kerrostaloja, jotka toimivat lippulaivoina ja esimerkkeinä.

Hallituksen puurakentamisen ohjelma sisältää esimerkiksi tukea kehittämishankkeille sekä erityisesti kuntien päättäjille ja virkamiehille kohdennettua viestintätoimia, kuten hankintaoppaita, webinaareja ja tietoa hyvistä julkisen rakentamisen esimerkeistä.

Lue lisää:
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Yha_useampi_julkinen_rakennus_on_pian_ra(58563)

Yksi kommentti artikkeliin ”Ministeri Thomas Blomqvist: Puurakentamisella on monta hyötyä”

Vastaa