Tasavallan presidentin esittelyn asialista 13.7.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
– Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
– Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Oikeusministeriö

Aarne Kinnunen, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 580
– Valtakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Aila Helenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
– Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Tommi Parkkola, hallitusneuvos p. 0295 530 344
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 82/2018 vp; EV 73/2018 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta (HE 74/2018 vp; EV 64/2018 vp)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
– Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
– Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen (SopS 20 ja 21/1995, muut. 39 ja 40/2011) 28 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Seija Rasku, opetusneuvos p. 0295 330 270
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 57/2018 vp; EV 61/2018 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp; EV 67/2018)

Heidi Sulander, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 385
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2018 vp; EV 60/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta (HE 75/2018 vp; EV 62/2018 vp;)

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta (HE 83/2018 vp; EV 66/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2018 vp; EV 68/2018 vp)

Elina Immonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 344 2126
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 90/2018 vp; EV 71/2018 vp)

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 42/2018 vp; EV 35/2018 vp)
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 147/2017 vp; HE 11/2018 vp; EV 58/2018 vp)
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2018 vp; EV 69/2018 vp)

Vastaa