Työelämästä puuttuu valtava määrä kliinisen hoitotyön erikoisosaajia

Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan työelämästä puuttuu valtava määrä kliinisen hoitotyön erikoisosaajia. Uusille osaajille on siis suuri tarve ja kiire.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

– Vaikka suomalainen sairaanhoitajakoulutus on korkeatasoinen, se ei anna valmiuksia toimia erityisasiantuntijatehtävissä ja juuri näistä henkilöistä on suuri puute. Työelämässä puuttuu muun muassa muistihoitajia, reumahoitajia, tehohoitajia ja kehitysvammatyön erityisosaajia, Mäkisalo-Ropponen listaa.

Joulun jälkeen julkaistiin STM:ssä ensimmäiset ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoistumisaloista.

– Tätä työtä on odotettu jo kauan. Olen tehnyt vuosien mittaan useampia kirjallisia kysymyksiä ja aloitteita asiasta ja onneksi nyt ollaan edes tässä vaiheessa, Mäkisalo-Ropponen iloitsee.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 27.12.2021 seuraavaa:

Ensimmäiset ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista ovat valmistuneet

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet erikoistumiskoulutuksia vuodesta 2016. Korkeakoulujen erikoistumiskoulutustarjonta ei kuitenkaan nykyisellään kata kaikkea työelämässä tarvittavaa kliinisen hoitotyön erikoisosaamista. Esimerkiksi sairaalat vastaavat pääosin henkilöstönsä kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen kehittämisestä, mutta toimipaikkakoulutuksesta ei saa korkeakoulun todistusta suoritetuista erikoisalan opinnoista, eikä opintojen tasalaatuisuutta varmisteta mitenkään.

Kliinisen hoitotyön erikoisosaaminen on yhteydessä potilasturvallisuuden ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen sekä myös hoitotyön vetovoimaisuuteen. Sote-uudistuksen onnistumisen näkökulmasta kaikki nämä ovat ensisijaisen tärkeitä asioita.

Lähde: STT Info


Muuta luettavaa muualta:

Yleiset haittaohjelmat ja haavoittuvuudet Suomessa ja maailmalla

Maailman johtavan tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimustoiminnasta vastaava Check Point Research (CPR) on julkaissut huhtikuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat raportoivat, että kehittynyt, itsestään leviävä ja modulaarinen troijalainen Emotet on edelleen maailman yleisin haittaohjelma. Suomen yleisin kyberkiusa oli Netwalker, joka tunnetaan myös nimellä Mailto.

Vastaa