Uusintarikollisuutta pyritään vähentämään riskiarviointeja tehostamalla

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, jolla pyritään vähentämään tappoon syyllistyneiden ja väkivalta- ja seksuaalirikosten uusijoiden todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin. Riskiä vähennettäisiin tehostamalla tämän ryhmän väkivaltariskin arviointia, rangaistusajan toimenpiteiden suunnitelmallisuutta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa.

Uudistuksen on arvioitu koskevan reilua sataa vankia vuodessa. Uudistus on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen linjaamaa rangaistusten kiristämisen ohjelmaa.

– Väkivalta- ja seksuaalirikoksia on torjuttava kaikin mahdollisin keinoin. Tällä lakiesityksellä tehostamme vaarallisten vankien riskiarviointeja, rangaistusajan toimenpiteitä ja lisäämme valvontaa ja kontrollia. Tavoitteena on estää uusia väkivalta- ja seksuaalirikoksia, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa.

Esityksessä ehdotetaan, että vankeusajan alussa tehtävässä rangaistusajan suunnitelmassa tehtäisiin systemaattisesti arviointi rikollista käyttäytymistä ylläpitävistä tekijöistä ja toisaalta rikoksettomaan elämään ohjaavista tekijöistä.

– Vankeusaikana tämän ryhmän ohjautumista ja osallistumista uusintarikollisuutta vähentäviin yksilö- tai ryhmämuotoisiin toimintoihin tehostettaisiin, Häkkänen toteaa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että vapautumisvaiheessa tälle ryhmälle tehtäisiin säännönmukaisesti väkivaltariskin arviointi. Arvioinnissa käytettäisiin erityisiä arviointimenetelmiä ja muita vangista saatavia tietoja. Jotta arviointi voitaisiin tehdä tehokkaasti, ehdotetaan Rikosseuraamuslaitokselle oikeutta saada vangin terveystietoja.

– Vastaavanlainen väkivaltariskin arviointi tehdään tällä hetkellä elinkautisvankien ehdonalaista vapauttamista koskevan harkinnan yhteydessä, Häkkänen toteaa.

Lainsäädäntöön ehdotetaan uutta perustetta asettaa henkilö ehdonalaisen vapauden valvontaan.  – Ehdotuksen mukaan taposta tai aikaisemmin samankaltaisesta väkivalta- tai seksuaalirikoksesta vankeusrangaistuksen suorittanut voitaisiin asettaa valvontaan, mikäli hänen riskinsä syyllistyä uuteen väkivalta- tai seksuaalirikokseen on arvioitu korkeaksi, Häkkänen sanoo.

Todennäköisyyden vankilaan palaamiselle on todettu kasvavan, kun henkilölle kertyy useita vankilatuomioita. Todennäköisyys rikosten uusimiselle on puolestaan korkeimmillaan vankilasta vapautumisen jälkeisinä viikkoina ja kuukausina. Valvontaan asettaminen lisäisi viranomaisten mahdollisuuksia tukea rikoksetonta elämää.

Lausuntoaika päättyy 13.8.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.

Vastaa