Kaupunkiohjelma kokoaa yhteen kaupunkien kestävän kasvun ratkaisut

Kaupungit ovat korkeaan osaamiseen ja tietoon nojaavan talouden keskeisiä rakennusalustoja ja valtioiden kilpailukyvyn voimanlähteitä. Kaupungeissa syntyy ratkaisuja, joilla vahvistetaan arkielämän toimivuutta, ympäristön houkuttelevuutta ja kestävyyttä, yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä uutta kasvua.

Näiden ratkaisujen hyödyntämiseen hallitus vastaa suuriin kaupunkiseutuihin ja maakuntien keskuksiin keskittyvällä kaupunkiohjelmalla. Se on tarkoitettu toteutettavaksi osana monimuotoisen kaupunkipolitiikan kokonaisuutta, johon kuuluvat myös seutukaupunkiohjelma ja kestävän kaupunkikehityksen ohjelma.

– Kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä, sillä ne ratkovat usein uusia haasteita ensimmäisinä. Tästä esimerkkinä ovat uudet liikkumisen palvelut. Kaupungit ovat kasvun keskeinen moottori ja siten yhteiskunnallisen kehittämisen keskiössä. Kaupunkiohjelma on ajantasainen näkemys kaupunkipolitiikasta ja se sisältää useita toimia kaupunkien kehityksen tueksi, kertoo kaupunkiohjelman laatimisen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Kaupunkien kasvussa, kansainvälistymisessä ja osaajien houkuttelussa yksi tärkeä toimi on Talent Boost -ohjelman toteuttaminen valtion ja kaupunkien yhteistyönä. Ollakseen alansa huippuja, on suomalaisten kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja innovaatiotoimijoiden voitava houkutella maailmalta parhaat tai potentiaalisimmat osaajat, sanoo ohjausryhmän jäsen työministeri Jari Lindström.

– Kaupunkiohjelma kannustaa valtiota ja kaupunkeja yhteistyöhön, sillä valtio ja kaupungit tarvitsevat toisiaan esimerkiksi kasvun ja työn luomisessa, ilmastoratkaisuissa tai energiatehokkuuden nostamisessa, summaa ohjelman pääperiaatteen oikeusministeri Antti Häkkänen. – Näen myös, että kokeilujen mahdollistaminen ja joustava sääntely ovat valtion käytössä olevia keinoja edistää kiinnostavien kaupunkien kehittymistä ja uudenlaisen aktiviteetin syntymistä.

Digitaalisuus, kansainvälisyys ja toimiva kaupunki

Kaupunkiohjelma sisältää monipuolisesti toimia, joilla tuetaan esimerkiksi innovaatioiden syntyä, kaupunkien elinvoiman kehittymistä, kansainvälistymistä ja sosiaalista kestävyyttä.

Valtio tukee kaupunkien toimenpiteitä ja kehittämisosaamista kansainvälisesti merkittävien ja kasvuun tähtäävien innovaatioympäristöjen kehittymiseksi. Kaupungit voivat toimia yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa alustatalouteen perustuvan liiketoiminnan kiihdyttäjinä.

Digitaalista tietoa hyödyntämällä on mahdollista edistää kaupunkielämän sujuvuutta ja uutta liiketoimintaa. Tärkeään osaan tässä nousevat yhteiset periaatteet datan avaamiselle valtion ja kaupunkien yhteistyönä.

Valtio kannustaa toimenpiteillään kaupunkeja uusien liikennepalvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kaupungit luovat tälle edellytyksiä henkilöliikenteessä ja logistiikassa. Kaupunkisuunnittelussa varaudutaan liikenteen automaatioon ja muihin uusiin liikenne-palveluihin niiden edellyttämillä infra- ja maankäyttöratkaisuilla. Valtio ja kaupungit edistävät 5G-teknologian kokeiluja esim. liikenteen kasvukäytävillä.

Suurten kaupunkien kansainvälisten osaajien houkuttelua vahvistetaan käynnistyvällä ”Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin” -hankkeella. Valtio ja kaupungit sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön kansainvälisten osaajien houkuttelussa edistämällä Talent Boost -ohjelman tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Kuntien maahanmuuttajia palvelevaan osaamiskeskustyyppiseen toimintaan suunnataan vuonna 2018 TEM:n ja OKM:n hallinnonaloilla lisärahoitus, joka on tarkoitus osoittaa suurimmille kaupungeille.

Kaupunki on paitsi hallinto ja palveluita, markkinapaikka ja uusien ratkaisujen kehittämisen alusta, myös ihmisten yhteisö. Ohjelmassa avataan kaupunkilaisaktiivisuuden mahdollisuuksia kaupungin toiminnan uudistamiseksi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Uudistuvat välineet

Valtion ja kaupunkien sopimukset ovat vuoropuhelun kanava, jossa kaupunkien erityiskysymyksistä neuvotellaan ja niistä kumppanuudessa sovitaan. Kaupunkiohjelma linjaa, että MAL- ja kasvusopimuksia valtion ja kaupunkien sekä kasvuvyöhykkeiden välisenä menettelynä jatketaan uudistaen sopimuksellisuutta. Keskusteluyhteyden toimivuuden parantamiseksi valtioneuvoston yhtenäisyyttä vahvistetaan.

– Kaupunkiohjelma antaa kansalliset suuntaviivat modernille kaupunkien kehittämiselle ja se on syntynyt vuorovaikutuksessa kaupunkien kanssa. Ajankohtaisimpia ja tärkeimpiä toimenpiteitä viedään eteenpäin tämän hallituksen toimesta, ja koko ohjelma antaa eväitä tulevan hallituksen kaupunkipolitiikalle, sanoo ministeri Berner.

Tietoa kaupunkien kehittämisestä

Tiedotustilaisuuden esittelyaineisto (pdf)

Edelläkävijyydestä kestävää kasvua. Kaupunkiohjelma 2018–2022

Vastaa