Digikokeiluja sote-sektorille – kokeiluhaun valinnat tehty

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke ja Motiva Oy hakivat 13.9.-17.10.2018 auki olleessa haussa kokeiluja, joilla voidaan vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja. Digitaitojen vahvistamisella voidaan vapauttaa aikaa kaikkein tärkeimpään – asiakkaan kohtaamiseen. Kokeilun paikka -alustalla toteutettu haku keräsi yhteensä 37 ehdotusta, joista valittiin toteutettavaksi 17, joista osa ehdollisesti.

Valituissa kokeiluissa sosiaali- ja terveysalan digitaitoja lähestytään monesta kulmasta. Kokeiluilla halutaan muun muassa sujuvoittaa tiedon jakamista kotihoidossa ja henkilöstön perehdyttämistä sekä parantaa potilasturvallisuutta lääkehoidon seurannassa.

Tampereen yliopiston kokeilussa testataan puettavaa robotiikkaa. Käytännössä hoitajille puetaan voimaliivit, jotka auttavat esimerkiksi potilaiden nostamisessa. Näin saadaan vähennettyä hoitotyön fyysistä kuormittavuutta. Kokeilu toteutetaan osana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus (ROSE) -tutkimushanketta.

Metropolia-ammattikorkeakoulun kokeilussa lähdetään pelillistämään ohjausta, jota potilas tarvitsee valmistautuessaan vaikkapa diagnostisiin tutkimuksiin. Kokeilussa testataan, voiko pelin avulla hälventää toimenpiteisiin mahdollisesti liittyviä pelkoja ja epätietoisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista koostuva arviointiraati sai eteensä kiinnostavan tehtävän. ”Alan arjen tuntemuksen avulla ehdotuksista saatiin monipuolinen ja kattava näkemys, ja valinnat olivat lopulta yksimielisiä”, kertoo erityisasiantuntija Johanna Kotipelto valtioneuvoston kansliasta. ”Mukana oli myös jonkin verran ehdotuksia, jotka olivat sisällöltään erinomaisia, mutta eivät vastanneet riittävästi haun teemaan. Pyrimme löytämään näille ehdotuksille muita väyliä toteutukseen”, jatkaa johtava asiantuntija Lea Gynther Motiva Oy:sta.

Haussa etsittiin pienkokeiluja, jotka voidaan toteuttaa enintään 10 000 eurolla. Kaikille avoimessa haussa hakemuksia jättivät muun muassa useat ammattikorkeakoulut, oppilaitokset, yritykset, yhdistykset sekä kunnat ja kuntayhtymät. Kokeiluja haettiin teemoissa yhteiset toimintatavat, asiakkaan kohtaaminen ja työntekijän oma osaaminen digitaalisissa ratkaisuissa sekä joustava oppiminen.

Valituille kokeiluille järjestetään kick-off –tilaisuus 7.11.2018. Kokeilut on tarkoitus toteuttaa helmikuuhun 2019 loppuun mennessä.
Kaikki valitut kokeilut pdf 18kB

Vastaa