Kokoomuksen Eestilä: Suomalainen viljelijä ei saa joutua hallituksen riitojen maksumieheksi

Kansanedustaja Markku Eestilä piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli opposition välikysymyksestä koskien suomalaisen maatalouden kriisiä ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamista. Eestilän mukaan viljelijöiden maksuvalmius ei missään nimessä kestä maataloustukien maksuaikataulujen myöhästymisiä ja vaati hallitusta hoitamaan tukien maksun välittömästi kuntoon.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro (Markku Eestilä)

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

Etenkin tänä itsenäisyyspäivänä oli monta syytä pysähtyä miettimään, mitä itsenäisyys tarkoittaa epävarmassa maailmassa ja mitä se meiltä nykypäättäjiltä vaatii.

Olisi aikamoista itsepetosta, jos emme kykenisi edes Ukrainan sodan aiheuttaman energia- ja ruokakriisin keskellä ymmärtämään oman ruoantuotannon ja maatalouden keskeistä merkitystä. 

Arvoisat kollegat,

Meillä kaikilla pitäisi viimeistään nyt olla kristallinkirkas tilannekuva Suomen maatalouden tilasta. Se on hälyttävän huono. 

Maatalousyrittäjien ahdinko ei johdu pelkästään sodan vuoksi kohenneista lannoitteiden ja energian hinnoista. Kannattavuus on heikentynyt trendinomaisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Maatilojen tuotantopanosten kallistuminen on ollut tuottajahintojen nousua suurempaa. Tällaista kehityskulkua ei mikään yritys millään toimialalla kestä. Tähän on saatava muutos, sillä muuten maatilojen lopettamistahti vain kiihtyy ja tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeät investoinnit jäävät tekemättä.

Arvoisa puhemies,

Vaikeuksissa ovat tällä hetkellä erityisesti ne kotieläintilat, joilla on takanaan isot investoinnit ja iso velkataakka. Toki tuottajahinnat ovat viime aikoina nousseet reilusti, mutta ei läheskään samaa tahtia kustannusten kanssa.

Aktiivisella maatilalla on erittäin vaikeaa pudottaa kulurakennetta, sillä ilman riittävää lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä ei saavuteta kunnon satotasoa. Sähköä ja energiaa kuluu yleensä tietty määrä, sillä esimerkiksi ruokinta-automaatit ja robotit tekevät työtään 24 tuntia vuorokaudessa päivästä toiseen.

Ja jos maatalous- tai kasvihuoneyrittäjät ovat joutuneet tai joutuvat tämän päälle vielä tekemään uuden sähkösopimuksen järkyttävän kalliilla hinnoilla, niin tilanne ajautuu mahdottomaksi. Saamamme tiedon mukaan yli 60 prosenttia maatiloista joutuu tekemään uuden sähkösopimuksen ensi vuoden loppuun mennessä.

Arvoisa puhemies,

Maatalouden kannattavuusongelmat eivät kuitenkaan ratkea ongelmia luettelemalla. Ne on tiedetty jo vuosia. Arvoisa hallitus, nyt teiltä vaaditaan tekoja suomalaisen ruoantuotannon pelastamiseksi! Suomalainen viljelijä ei saa joutua teidän sisäisten riitojenne ja kostonkierteen maksumieheksi.

kokoomuksen mielestä juuri nyt on tärkeintä kohdentaa energiatuki niille maatiloille, jotka ovat eniten vaikeuksissa. Älkää enää, arvoisa hallitus, ampuko tukea haulikolla minne sattuu kuten viimeksi, vaan kohdentakaa tuki pulassa oleville aktiivitiloille.

Kokoomus on esittänyt omat ratkaisunsa, jotta suomalaisille riittää kohtuuhintaista sähköä myös paukkupakkasilla. Esimerkiksi esittämällämme tehotuella voidaan laskea sähkön hintaa ja samalla varmistetaan myös polttoon perustuvien sähkön tuotantomuotojen pysyminen markkinoilla tulevien talvien aikana.

Energiaveron tuplapalautusten jatkaminen ja maatilojen tuotantorakennusten kiinteistöverojen vähintään väliaikainen poisto saa kokoomukselta kannatusta.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on toistuvasti vaatinut maataloustukijärjestelmän uudistamista siten, että tuet kohdistuisivat entistä selvemmin tiloille, jotka tuottavat yhteiskunnalle ruokaa tai muita hyödykkeitä. Tällä hetkellä viljelijöiden maksuvalmius ei missään nimessä kestä maataloustukien maksuaikataulujen myöhästymisiä. Arvoisa hallitus, hoitakaa tämä tukiaikatauluasia välittömästi kuntoon. Se on aito joululahja viljelijöille.

Me kokoomuksessa haluamme myös purkaa koko ruokaketjun jäykkää sääntelyä, jotta pienimuotoinen yritystoiminta olisi mahdollista. Se tarkoittaa erilaisten tarkastusmaksujen kohtuullistamista ja joustavuutta esimerkiksi lihan lähijalostukseen.

Suomea on jatkossakin rakennettava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Oma ruoantuotantomme on tässä ytimessä. On selvää, että yhteistyötä ja osaamisen jalkauttamista pitää parantaa toimijoiden ja tilojen välillä. Esimerkiksi tuottajaosuuskunnan kautta yhteistyö voi tuoda viivan alle enemmän euroja.

Elintarvikeketjun kannattavuus ratkaistaan ennen kaikkea saamalla laadukkaalle ruoalle parempi hinta. Siksi katse on kohdistettava vientiin. Se onnistuu vain kovalla myyntityöllä ja markkinoinnilla. Yritysten on vahvistettava kansainvälistä myyntiä, jotta tuottajatkin saavat lisäeuronsa. Kokoomus lupaa tukea koko elintarvikeketjua, jotta saamme vientiin vauhtia.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi me kokoomuksessa toivomme, että kauppa, teollisuus ja koko elintarvikeketju tuntee vastuunsa ja ymmärtää sopimuksia tehdessään maatalousyrittäjien tukalan aseman.  Hyvä kauppatapa lähtee siitä, että kaikki osapuolet pärjäävät vähintään kohtuullisesti. Meidän kaikkien on nyt tuettava viljelijöiden jaksamista niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Oman ruoantuotannon jatkuminen on tärkeä osa kansallista turvallisuuspolitiikkaa. Kannatan edustaja Essayahin tekemää epäluottamuslausetta.

Vastaa