Reserviläisliiton vaalisivut auki

Reserviläisliitto julkaisi kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmansa kolme viikkoa sitten. Nyt avatuilla, informatiivisilla vaalisivuilla voi tutustua tarkemmin liiton Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelmaan. Sivustolla julkaistaan myöhemmin myös ohjelmaan sitoutuneiden kansanedustajaehdokkaiden tietoja sekä muita Reserviläisliiton vaaliohjelmaan liittyviä tietoja.

Reserviläisliiton vaalisertifikaatin saaneille ehdokkaille on luvassa myös näkyvyyttä Reserviläisliiton sähköisissä medioissa sekä mahdollisuus käyttää sertifikaattia vaalimateriaalissaan. Liiton vaalisertifikaatit julkaistaan sivuilla 1.1.2019. 

Reserviläisliitto ja sen maakunnalliset piirit järjestävät ensi keväänä vaaliohjelmaan keskittyviä paneelikeskusteluja, joihin ehdokkaita ja liiton jäseniä kutsutaan. Myös nämä tiedot löytyvät vaalisivuilta.

Vaaliohjelmaan sitoutuvan kansanedustajaehdokkaan tulee ilmoittaa nimensä, kotipaikkansa, puolueensa, vaalipiirinsä ja ehdokasnumeronsa sekä mahdollinen jäsenyytensä jossain Reserviläisliiton paikallisyhdistyksessä osoitteeseen tiedotus@reservilaisliitto.fi. Liiton vaalisivustolla ehdokkaat ryhmitellään puoluekohtaisiksi kokonaisuuksiksi.

Ohjelmassa useita teemoja

Reserviläisliiton vaaliohjelmasta löytyy lukuisia ajankohtaiseen maanpuolustuskeskusteluun tarttuvia teemoja. Nykyistä yleistä asevelvollisuutta ei liiton mukaan tule lakkauttaa, mutta sitä on täydennettävä naisten kutsunnoilla tai vastaavilla tilaisuuksilla, joiden välityksellä voidaan jakaa tietoa maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. Liitto myös kannattaa kansalaispalvelusmallin tutkimista.

Totunnaisia reserviläisteemoja ovat vuosittain kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrän nostaminen 28 000:een, jotta jokainen reserviläinen pääsisi ainakin kerran sijoitusaikanaan kertaamaan. Reserviläisliitto esittää myös, että reserviläisjärjestöjen kanssa tehdään jatkossa vuosittaiset tulossopimukset, joissa asetetaan tavoitteet ja määritellään taloudellinen tuki järjestöjen reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa ylläpitävälle toiminnalle.

Reserviläisliitto kiinnittää ohjelmassaan huomioita myös muuttuneeseen sodankuvaan ja mm. hybridisodankäynnin uhkaan. Liitto esittää Puolustusvoimien paikallispataljoonien määrän lisäämistä niin, että niitä olisi vähintään kaksi jokaisessa maakunnassa. Lisäksi Reserviläisliitto vaatii viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön tehostamista poikkeusoloissa, johon liittyen liitto esittää kansallisen varaamisrekisterin perustamista.

Kaikkiaan Reserviläisliitto vaatii puolustusbudjetin kasvattamista niin, että vuosittainen nousu kattaa vähintään kiinteiden kulujen kasvun sekä yleisen indeksikehityksen. Merivoimien Laivue 2020 ja Ilmavoimien HX-hankintojen aiheuttamat kustannukset tulee kattaa erillisrahoituksella.

Vastaa