SDP:n Ilmari Nurminen: Työntekijän turvan parantaminen oli välttämätöntä työllisyyttä vahvistavien ratkaisujen yhteydessä

SDP:n pitkäaikaisena tavoitteena on yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantaminen. Tähän tähtäävien toimenpiteiden edellytyksenä on, että mukana tulee olla myös vahvat elementit työntekijän turvan parantamiseksi työttömyyden varalta. Tämän SDP toi esiin esimerkiksi elokuun puoluekokouksessa ja tätä pidettiin edellytyksenä ratkaisuille neuvottelujen ajan.

– On päivänselvää, että SDP:n vetämän hallituksen ratkaisussa turvan parantaminen on keskeisesti mukana ratkaisussa. Merkittävä muutosturvapaketti, palkkatuki, kuntien velvollisuus työllistää työmarkkinatuelle tipahtanut säilyy, työtulovähennyksen korottaminen sekä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät elementit ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta, painottaa kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen. Nurminen on työ- ja tasa-arvovaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. 

– Pidän järkevänä, että voimaantuloa on porrastettu ja painopiste on siirretty koronakriisin jälkeiseen aikaan. Tärkeää oli huomioida nykyiset lisäpäivillä olevat, joita muutokset eivät koske, ja että koronan aikana työnsä menettäneiden ehdot pysyvät samoina vuoteen 2023 asti, jatkaa Nurminen.

– Päätökset ovat toivottavasti myös merkittävä päänavaus sille, että asenteet työelämässä muuttuvat ikääntyneempää työvoimaa kohtaan. Meillä ei ole varaa menettää heidän kokemustaan ja osaamistaan. Inhimillisesti ja myös valtiontalouden kannalta on pelkästään järkevää, että työttömyyden sijaan ihmisten on mahdollista tehdä työtä aina eläkeikään asti, Nurminen sanoo.

Lähde: STT Info

Vastaa