SDP:n Johannes Koskinen: Täydentävä talousarvio turvaa rahapelituottojen edunsaajien aseman ensi vuodeksi

Täydentävä talousarvio sisältää esityksen rahapelitoiminnan tuottojen laskun 73,8 miljoonan euron kompensaatiosta edunsaajille. Yhdessä aiemmin jo varsinaisessa talousarviossa ehdotetun 330 milj. euron kanssa esityksellä turvataan tärkeiden toimintojen jatkuvuus ensi vuodeksi. Valtiosihteerityöryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä hakevat kestävää ja ennustettavaa rahoituspohjaa rahapelien edunsaajien toiminnalle tulevaisuudessa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Rahapelihaitat arvioidaan yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta suuriksi. Haittoihin on siksi välttämättömäksi puuttua lainsäädännöllisin keinoin sekä lisäämällä rahapelaamisen vastuullisuustoimia.

Toimien seurauksena rahapelituotot kuitenkin pienentyvät merkittävästi. Samanaikaisesti pitää kyetä ehkäisemään rahapelihaittoja sekä turvaamaan kansalaisyhteiskunnan ja muiden edunsaajien toiminta. Monen edunsaajan kohdalla haastetta lisää se, että pitkäjänteinen työ vaatii vakaata rahoituspohjaa, joka ei heittele vuodesta toiseen pelituottojen tai lyhytaikaisten rahoituspäätösten mukaan.

Hallitus on asettanut valtiosihteerityöryhmän valmistelemaan esityksen järjestelmän uudistamisesta keväällä julkaistun Liikasen raportin pohjalta.  Uudistuksia tulisi tehdä jo tällä hallituskaudella, jotta ne ovat voimassa vuosina 2024-25.

Tämän hallituskauden ajan tulevat rahapelituottoja jakavien ministeriöiden budjettiesitykset olemaan keskeisiä rahanjaon osalta.  Aiheeseen tullaan todennäköisesti palaamaan 2023 budjettiriihessä.

Pidemmällä aikavälillä on tärkeää saavuttaa rahapelituottojen käytön yleisistä periaatteista laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys. Järjestötyön edellytykset pitää turvata pitkäjänteisesti yli vaalikausien ulottuvalla rahoitusmallilla.  Tätä tarkoitusta varten on asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä, jota vetää valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

– Kulttuuria, tiedettä, liikuntaa ja muuta hyvinvointia edistävän arvokkaan työn rahoitusta ei ole varaa vaarantaa. Siksi on tärkeää löytää uusi ja vakaa rahoituspohja edunsaajien toiminnalle. Parlamentaarisen seurantaryhmän tavoitteena on varmistaa rahoituspohjan pitkäjänteisyys, Koskinen toteaa.

Lähde: STT Info

Vastaa