SDP:n Kvarnström ja Mäkynen: Maahamme tarvitaan enemmän psykoterapeutteja

Suomessa on vakava pula psykoterapeuteista. Jotta psykoterapeutteja voitaisiin kouluttaa enemmän, koulutuksen on oltava maksutonta ja julkisen sektorin on tuettava investointeja psykoterapiaan konkreettisilla toimenpiteillä, toteavat SDP:n kansanedustajat Johan Kvarnström ja Matias Mäkynen.

Psykoterapiakoulutus maksaa nykyään jopa 50 000 euroa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että koulutukseen voivat hakeutua vain ne, jotka pystyvät ja haluavat panostaa siihen paljon omasta pussistaan, ja ne, joiden työnantaja maksaa koulutuksen. Tämä johtaa alueelliseen epätasapainoon ja vakavaan pulaan psykoterapeuteista.

– Eduskunnan käsiteltävänä oleva kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen maksuttomuudesta Suomessa tarjoaa ratkaisumahdollisuuksia, mutta sen lisäksi tarvitaan muitakin toimenpiteitä, Matias Mäkynen sanoo.

– Näin tärkeän koulutusalan pitäisi olla hyvinvointivaltiossamme maksutonta. On yhteiskunnan moraalinen velvollisuus ja myös kansantalouden edun mukaista edistää ihmisten mahdollisuuksia luoda hyvinvointia. Tämän takia päätimme esittää asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen, Johan Kvarnström lisää.

Kirjallinen kysymys: ”Mihin toimiin hallitus ryhtyy psykoterapeuttien määrän lisäämiseksi ja koulutuksen saatavuuden parantamiseksi?”

Tilanne on erityisen vaikea niillä alueilla, joilla työnantajana oleva sairaanhoitopiiri ei maksa koulutusta, koska koulutusta ei ole saatavilla lähellä ja koska se on kallista. Lisäksi tällä hetkellä on aivan liian vähän psykoterapeutteja, jotka voivat tarjota hoitoa ruotsin kielellä, Kvarnström kertoo.

Kansanedustajat esittävät kirjallisessa kysymyksessään, että ensimmäinen toimenpide voisi olla se, että valtiovalta korvamerkitsisi sairaanhoitopiireille rahaa koulutuksen maksamiseen. Koulutuksia on joskus jouduttu peruuttamaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi (liian korkeiden kustannusten takia).

– Psykoterapia auttaa ihmistä kriiseissä ja elämän ongelmissa, mutta tällä hetkellä vain murto-osalla sitä tarvitsevista on mahdollisuus saada näitä palveluja. Koronapandemia on entisestään huonontanut tilannetta. Siksi on välttämätöntä vahvistaa psykoterapian saatavuutta pikaisesti. Tarvitaan lisää psykoterapeutteja, jotta pystymme toteuttamaan terapiatakuun, Mäkynen päättää.

Vastaa