Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Julkisomisteisten yhtiöiden toiminta osana julkista palvelujärjestelmää halutaan turvata

Kokoomus ajoi edellisessä hallituksessa julkisten terveyspalveluiden laajaa yhtiöittämistä. Tavoitteena oli yksityisten terveysfirmojen aseman vahvistaminen. Niille tavoiteltiin jopa kuuden miljardin euron markkinaosuutta. Tämä kaatui mm perustuslakivaliokunnan otettua laajaan yhtiöittämiseen kielteisen kannan. Perustuslakivaliokunta oli asiasta yksimielinen.

Jotta nämä ongelmat voitaisiin välttää ja sote-uudistus vihdoin toteuttaa, tulee yhtiöiden asemasta säätää hyvin tarkoin. Tämä koskee myös ns julkisomisteisia yhtiöitä, joita ovat esimerkiksi Coxa ja Sydänsairaala. Niiden toiminta osana julkista palvelujärjestelmää halutaan turvata. Siksi niille pitää säätää osin julkisen vallan käyttöä, koska kyse on usein kalliista ja vaativasta julkisin varoin tapahtuvasta hoidosta. Huoli siitä, että näiden yhtiöiden asema heikentyisi, on täysin aiheeton. Toinen vaihtoehto on rinnastaa ne täysin yksityisiin yhtiöihin ja avata samalla yksityisille terveysfirmoille laaja pääsy julkisen rahoituksen piiriin. Juuri siihen edellinen sote-uudistus kaatui.

Sosialidemokraatit pitävät sote-uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena peruspalvelujen eli terveyskeskusten, vanhustenhuollon ja muiden sosiaalipalveluiden aseman vahvistamista. Niiden palveluiden saatavuudessa ovat suurimmat ongelmat ja kuntakohtaiset erot ovat suuret. Vaativan erikoissairaanhoidon laaja yhtiöittäminen sisältää riskin, että erikoissairaanhoidon keskinäinen kilpailu entisestään lisää rahoituksen painopisteen siirtymistä erikoissairaanhoitoon peruspalvelujen kustannuksella. Näin on viime vuosina tapahtunut.

Lähde: STT Info

Vastaa