SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin.

– On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen kertoo.

Liikenne 12 -suunnitelmaa koskevassa mietinnössään liikenne- ja viestintävaliokunta on pitänyt tärkeänä, että investointiohjelmaan sisältyvillä hankkeilla vahvistetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tuetaan koko maan sekä alueiden kilpailukykyä ja hyvinvointia. Lisäksi valiokunta on korostanut investointiohjelman toimeenpanoon sitoutumista.

– Suunnitelman tarkoituksen näkökulmasta keskeistä on, että Väylän listassa on erikokoisia ja eri liikennemuotoihin keskittyviä hankkeita ympäri Suomen. Kaakkoissuomalaisena kansanedustajana pidän kuitenkin erityisen tärkeänä, että investointiohjelmaan on nostettu vaalipiirin kannalta merkittäviä ratahankkeita. Keskeisin on kaksoisraiteen rakentaminen Luumäki–Joutseno -välille. Rataosalla on merkittäviä ongelmia välityskyvyn ja toimintavarmuuden kanssa, joten kaksoisraide koko Luumäki–Imatra -matkalla on erittäin tärkeä niin elinkeinoelämän kuin henkilöliikenteenkin kannalta. Erittäin merkittävänä pidän myös Vt 15:n liikenneturvallisuuden parantamista. Ehdotetuista vesiväylähankkeista Itä-Suomea koskettaa erityisesti Saimaan syväväylien parantaminen. Nyt tärkeää on, että tulevina vuosina näistä hankkeista tehtäisiin investointipäätöksiä, Kymäläinen päättää.

Lähde: STT Info

Vastaa