SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vihdoinkin hallituksen esitys vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamisesta toteutuu

Hallitus esittää vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista. Vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Kyseessä olisi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimiva, mutta toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Hallitus esittää vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista. Vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Kyseessä olisi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimiva, mutta toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

– Olen tehnyt tästä useamman kirjallisen kysymyksen ja lakialoitteen. Kyseessä on tärkeä asia ja on hienoa, että asia vihdoin etenee, iloitsee SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Vanhusasiavaltuutettu seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista sekä lainsäädäntöä. Valtuutettu toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Valtuutettu tekisi myös aloitteita ja antaisi lausuntoja, laatisi ja teettäisi selvityksiä sekä julkaisisi raportteja.

– Olemme nähneet, miten tärkeää työtä lapsiasiavaltuutettu tekee Suomessa lasten oikeuksien toteutumiseksi ja epäkohtien esille nostamiseksi ja sama tavoite on vanhusasiavaltuutetulla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Lisäksi valtuutettu edistäisi tiedotusta ja välittäisi ikääntyneitä koskevaa tietoa sekä edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä. Vanhusasiavaltuutettu antaisi säännöllisesti kertomukset valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Vanhusasiavaltuutetulla ei olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksiin liittyviä kanteluita, vaan tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen vaikuttamiseen.

Ikäihmisten oikeuksien toteutumisessa on Suomessa niin paljon puutteita ja epäkohtia ja siksi on ensisijaisen tärkeää, että saamme henkilön, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia asiantilan parantamiseksi. Jatkuvasti tulee esille myös se, ettei edes olemassa olevaa lainsäädäntöä noudateta, päättää Mäkisalo-Ropponen.

Lähde: STT Info

Vastaa