SDP:n Paula Werning: Taksilaki voimaan astumista vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää erittäin tärkeinä liikenne- ja viestintävaliokunnan taksilakiin tekemiä hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia, jotka eduskunta hyväksyi yksimielisesti. Tavoitteena oli korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen kiinnitettiin huomiota.

– Taksikuljettajien koulutukseen tullaan myös jatkossa paneutumaan paremmin. Tarkoituksena on, että sääntelyä lisätään kokeeseen ja sen järjestämiseen sekä panostetaan jatkossa koulutuksessa vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan erityisryhmien kanssa toimintaan. Nämä toimet ovat tärkeitä, koska niillä taataan parempi laatu ja turvallisuuden tunne, Werning sanoo.

Taksilakiin tulee myös lisää sääntelyä koskien verovalvontaa sekä pakollinen voimassa oleva Y-tunnus taksiluvan myöntämiseksi.

– Jatkossa kuljettajilla on oltava taksiajossa mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös sekä muita taksiajossa määriteltyjä asiakirjoja ja lisäksi todistus pakollisesta yrittäjäkoulutuksesta ja -kokeesta. Myös taksivalaisin on otettava käyttöön jokaisessa taksissa. Näillä toimilla pyritään purkamaan ja torjumaan alalla vallitsevaa harmaata taloutta, Werning painottaa.

Lisäksi hinnoittelua koskevaa sääntelyä täsmennetään jatkossa paremmin.

– Takseissa on oltava selvästi näkyvissä esimerkkimatkan hinta, jollei taksikyydin hinta ole kiinteä. Tarkoituksena on lisätä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa. Lisäksi enimmäishintojen säännöksiä muutetaan. Kaikissa takseissa on oltava jatkossa taksamittari tai järjestelmä, joka kerää taksikyydeistä laissa edellytetyt tiedot verovalvontaa varten. Tavoitteena on siis parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta, Werning toteaa.

Werning on tyytyväinen, että puutteelliseksi todettuun taksilakiin on vihdoin saatu tehtyä nämä tärkeät muutokset.

Lähde: STT Info

Vastaa