SDP:n Salonen: Lasten ja nuorten negatiivinen koronakehä katkaistava alkuunsa

THL:n julkaisema asiantuntija-arvio Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen kertoo karua kieltä koronan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on huolissaan tiedosta, että avuntarve on kasvanut, mutta saanti puolestaan heikentynyt.

– Neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on havaittu lasten, nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyneen korona-aikana entisestään, mutta samalla heidän perusterveydenhuoltonsa palvelujen toimintaedellytykset ovat heikentyneet, Salonen kertoo.

Hätä koskee myös perheitä. Stressi, yksinäisyys, mielenterveysongelmat sekä vanhemmuuden ja parisuhteen haasteet vaivaat yhä isompaa osaa lapsiperheistä. Sosiaalipalveluiden mahdollisuudet vastata perheiden tarpeisiin ovat kuitenkin riittämättömät. Salonen murehtii myös ongelmien polarisoitumista:

Koronakriisin tuomat ongelmat ovat kasaantuneet erityisesti niille perheille, joilla oli erinäisiä haasteita jo ennen kriisiä. Esimerkiksi alkoholin kokonaiskulutus laski, mutta riskikäyttäjien kulutus näyttää kasvaneen. Samoin näyttää kasvaneen myös huumeiden käyttö. Tämä tarkoittaa valitettavasti joissain lapsiperheissä lasten tilanteen pahenemista, ja se on voitava katkaista.

Hallitus on pyrkinyt vastaamaan koronakriisin sosiaalisiin vaikutuksiin muun muassa turvaamalla kuntien peruspalvelut. Tällä viikolla täysistunnossa käsittelyssä ollut vuoden 2021 3. lisätalousarvioesitys sisältää 111 miljoonan euron suuruisen lasten ja nuorten paketin, jolla kouluille ja muille nuorten kanssa toimiville viranomaisille taataan riittävät resurssit tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja hyvinvointia tulevana syksynä.

– SDP ja hallitus eivät aio katsoa tätä kehitystä sivusta, vaan koronakriisin jälkihoidosta huolehditaan. Hallitus esittää mm. 64 miljoonaa euroa oppilaitoksille oppimisvajeeseen ja pahoinvointiin vastaamiseksi sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen 16 ja 23 miljoonaa euroa. Näiden kunnille annettavien määrärahojen tarkoituksenmukainen ja vaikuttava kohdentaminen varmistetaan tukipaketin jatkovalmistelulla yhdessä kuntien ja muiden kentän asiantuntijoiden kanssa, Salonen painottaa.

Lähde: MyNewsDesk

Vastaa