Suomi Itämeren suojelukomission puheenjohtajaksi – Tavoitteena kunnianhimoinen ja toteutuskelpoinen Itämeren suojeluohjelma

Suomi aloittaa heinäkuun alussa Itämeren suojelukomission (HELCOM) puheenjohtajana. Suomen kaksi vuotta kestävän puheenjohtajuuskauden merkittävin tehtävä on päivittää vuonna 2007 käynnistetty Itämeren suojelun toimintaohjelma. Päivitettyyn toimintaohjelmaan halutaan toimet, joilla Itämeren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Suomen aloitteesta HELCOM laatii Itämeren alueelle yhteisen ravinteiden kierrätysstrategian. Ravinteiden kierrätysstrategialla pyritään pitämään arvokkaat kasviravinteet käytössä ja estämään niiden päätyminen vesistöihin. Tavoitteena on sisällyttää toimintaohjelmaan käytännön toimia ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

Ilmastonmuutos ylläpitää ja mahdollisesti pahentaakin Itämeren rehevöitymistä. Sillä on myös vaikutuksia eliöstön levinneisyyteen ja suojelutavoitteissa onnistumiseen. HELCOM:n työtä on vahvistettava ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen aiotaankin huomioida toimintaohjelman päivityksessä. HELCOM:n toiminta kytketään myös osaksi laajempaa kestävää kehityksen työtä, YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoa.

”Itämeren hyvään tilaan on vielä reilusti matkaa ja tartumme ripeästi töihin puheenjohtajuuskaudellamme. Tavoitteenamme on uudistaa Itämeren suojeluohjelma ja vähentää rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta. Ilmastonmuutos tuo lisähaastetta Itämeren suojeluun ja sen vaikutuksista tarvitaan lisätietoa”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

HELCOM:n puheenjohtajana toimii Suomen puheenjohtajuuskauden aikana ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä.

Itämeren suojelukomissio HELCOM on hallitusten välinen järjestö, jonka ovat perustaneet Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen, eli niin kutsutun Helsingin sopimuksen, allekirjoittajavaltiot ja Euroopan unioni. Komissio edistää sopimuksen toimeenpanoa ja antaa suosituksia sopimusmaiden hallituksille.

HELCOM:n työhön osallistuvat kaikki Itämeren rantavaltiot sekä Euroopan unionin komissio. Lisäksi joukko kansainvälisiä järjestöjä osallistuu komission työhön tarkkailijoina. Kukin jäsenvaltio toimii vuorollaan HELCOM:n puheenjohtajana.

Vastaa