Atte Harjanne: “Vihreä eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja sen ripeään edistämiseen.”

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön Itämeren alueella nousisi, mikä lisäisi alueen vakautta pidemmällä tähtäimellä. Vihreä eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja sen ripeään edistämiseen, sanoi Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne eduskunnan keskustellessa ajankohtaisselonteosta koskien turvallisuusympäristön muutosta.

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteon keskeisin sisältö  liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemointiin.

Suomi ei ole ollut vuosiin puolueeton maa, mutta olemme valinneet olla sotilaallisesti liittoutumaton. Naton osalta meille on riittänyt tiivistynyt yhteistyö ja mahdollisuus hakea jäsenyyttä. Nyt edessämme on sen arviointi, riittääkö se enää. Suomalaisten selkeä enemmistö on kääntynyt nopeasti sille kannalle, että ei, ei riitä, Harjanne totesi.

Keskustelu puolustusratkaisuista on herättänyt koviakin puheenvuoroja ja erityisesti sosiaalisessa mediassa keskustelun sävy on ollut hyvinkin hyökkäävää. Harjanne korostikin puheessaan erilaisten mielipiteiden kunnioittamista.

– Kun tämä eduskunta ja koko kansakunta käyvät keskustelua Suomen valinnoista, on keskustelussa oltava tilaa erilaisille äänille, mielipiteille ja painotuksille. Sitä on demokratia, ja juuri sen kautta jalostuvat parhaat päätökset, sanoi Harjanne.

Harjanne painotti myös puolueiden sisällä käytävän keskustelun merkitystä puolustuspoliittisten linjausten muodostamisessa.

– Näin merkittävässä ja kauaskantoisessa päätöksenteossa myös puolueet ovat instituutioina tärkeässä roolissa, ja eduskuntaryhmä seuraa puolueen keskustelua ja linjauksia tiiviisti päätöksenteon edetessä. Tässä tärkeänä etappina on puoluevaltuuskuntamme kokous ensi lauantaina, Harjanne sanoi.

Turvallisuudesta puhuttaessa on Harjanteen mukaan pystyttävä katsomaan myös sotilaallista varautumista laajempaa kuvaa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Harjanteen mukaan oltava jatkossakin vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi Suomi ja maailma.

– Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ovat edelleen välttämättömiä kestävän tulevaisuuden edellytyksiä.

– Elämme edelleen kansainvälisesti verkottuneessa taloudessa – se on yksi vaurautemme lähteistä. Henkinen kriisinsietokyky puolestaan kumpuaa luottamuksesta, hyvinvoinnista ja perusturvasta. Meidän on siis jatkossakin tehtävä laaja-alaisesti työtä turvallisemman Suomen, Euroopan ja maailman eteen, päätti Harjanne puheensa.

Lähteet: STT / Vihreät

Vastaa