Vihreät nuoret: onko päihdepolitiikassa tosiasioilla mitään väliä?

Lakivaliokunnan eilen julkaisema mietintö kansalaisaloitteesta kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi puolustelee nykyistä kieltoihin ja rangaistuksiin perustuvaa päihdepolitiikkaa, joka on epäonnistunut päihdehaittojen vähentämisessä. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto tuomitsee todellisuudesta irtaantuneen mietinnön ja vaatii inhimillistä tutkittuun tietoon perustuvaa päihdepolitiikkaa.

Lakivaliokunta toteaa mietinnössään, että “eräät valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat esittäneet eri tavoin, että Suomessa tulisi ryhtyä selvittämään huumausaineiden käytön rangaistavuuden perusteltavuutta tai rangaistavuuden poistamista huumausaineiden käytön osalta”. Näihin lukeutuu muun muassa rikosoikeuden professorit sekä THL:n asiantuntijat. Samassa mietinnössä kuitenkin todetaan, että “valiokunta ei pidä myöskään tarpeellisena ryhtyä selvittämään yleisesti kaikkien huumeiden rangaistavuudesta luopumista”.

Päihdepolitiikan asiantuntijoiden keskuudessa on vahva yhteisymmärrys siitä, että nykyinen kieltolaki on epäonnistunut päihdehaittojen vähentämisessä, ja tämä heijastuu myös useissa valiokunnan kuulemissa lausunnoissa. Edes näiden lausuntojen pohjalta lakivaliokunta ei kyennyt tunnustamaan tosiasioita, vaan pitää Suomen päihdepolitiikkaa “suhteellisen onnistuneena”. Päinvastoin kannabiksen käyttö on yleistynyt ja katukaupassa myytävän kannabiksen vahvuus on noussut. Nykyinen lainsäädäntö ei vastaa näihin ongelmiin, vaan syventää päihdeongelmia”, huomauttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Tutkimustiedon mukaan käytön rangaistavuuden poistaminen ei lisää käyttäjien määrää. Tämän vuoksi muun muassa THL ja WHO kannattavat dekriminalisaatiota. Miten päättäjät, jotka ovat näin kujalla päihdepolitiikan nykytilasta, voivat olla mukana tekemässä ihmisten hyvinvointia heikentäviä päätöksiä? On huolestuttavaa, miten harva arvostaa tutkittua tietoa enemmän kuin oman hyveellisen kuvan kiillottelua”, ihmettelee puheenjohtaja Jami Haavisto.

“On samaan aikaan sekä surullista että naurettavaa, miten suuret puolueet – SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta – puhuvat kauniisti ajavansa päihdehaittoja vähentävää politiikkaa, vaikka tekevät päinvastoin. Kuinka monta elämää haluatte vielä uhrata nykyisen päihdepolitiikan alttarille?”, jyrähtävät Haavisto ja Seppälä.

Haavisto ja Seppälä kuitenkin kiittävät vihreiden eduskuntaryhmää inhimillisen päihdepolitiikan edistämisestä sekä Saara Hyrkköä (vihr.), Mirka Soinikoskea (vihr.) ja Suldaan Said Ahmedia (vas.) vastalauseen jättämisestä. Vihreät nuoret ajaa kaikkien laittomien päihteiden dekriminalisointia ja kannabiksen laillistamista päihdehaittojen vähentämiseksi.

Lähteet: STT / Vihreät Nuoret

Vastaa