Miten uusi hallitus aikoo edetä rahapelien mahdollisen sääntelyn suhteen?

Suomen siirtyminen toimilupamalliin on yhä todennäköisempää, ja täysin säännellyt rahapelimarkkinat voivat toteutua Suomessa jo niinkin varhain kuin vuonna 2026. Selvitykset uudesta rahapelilmallista käynnistettiin Sanna Marinin hallituksen aikana, mutta päätökset jäävät uudelle, Kokoomus-vetoiselle hallitukselle.

Koska Kokoomuksen edustajien linja on jo pitkään ollut pääasiassa myönteinen omalle lisenssijärjestelmälle, on odotettavissa että muutokset rahapelilakiin saadaan lyötyä läpi jo hyvinkin nopeasti.

Poikkeuksellinen kasinomonopoli

Toistaiseksi Suomi on ainoa EU:n jäsenvaltio, jossa on edelleen käytössä tiukka monopolimalli. Nettikasinot360 on sivusto, josta voit lukea tästä aiheesta vielä selvitystämme tarkemmin, mutta lyhyesti sanottuna, Veikkaus, ainoa maassamme sallittu rahapeliyhtiö, perustettiin vuonna 2017, kun kolme vedonlyönti- ja rahapelitoimistoa yhdistyi: Suomen Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto.

Viime vuoden lopulla tiukkaan monopolimalliin ja rahapelaamisen sääntelyyn sekä näistä käytävään keskusteluun saatiin vihdoin tarvittavaa uutta ääntä, kun Veikkausen toimitusjohtaja Olli Sarekoski käynnisti keskustelun aiheesta uusin ajatuksin.

Kun Sarekoski esitteli Veikkauksen H1-tulosta hän otti kantaa siihen, miten Suomen on alettava miettiä kaikkien rahapelien saattamista yhden ja saman sääntelyn piiriin. Käytännössä tämä siirto tarkoittaisi Veikkauksen monopolin osittaista purkamista ja siirtymistä etenkin nettipelien suhteen suoraan kansainväliseen lisenssimalliin.

Tällä hetkellä tilanne on se, että ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa perustaa toimintaa Suomeen, eivätkä myöskään mainostaa paikallisessa mediassa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan estä suomalaisia pelaajia pääsemästä ulkomaisille sivustoille. Tällä hetkellä yritykset eivät maksa Suomessa veroja, eikä niiden myöskään tarvitse noudattaa Suomen vastuullista pelilainsäädäntöä.

Viimeisin selvitys povaa lisenssijärjestelmään jo tällä vaalikaudella

Maanantaina julkaistiin alustava raportti rahapelien järjestämisestä Suomessa jatkossa. Selvitystä tarvittiin, koska Veikkauksen monopoli Suomessa on itse asiassa, kaikista tehdyistä toimenpiteistä huolimatta, jo murtunut. Jopa noin puolet nettipelaamisesta hallinnoidaan nykyään ulkomailta käsin.

Myös rahapeliyhtiöiden voitot virtaavat silloin ulkomaille. Tästä ulos virtaavasta rahasta ei saada senttiäkään esimerkiksi suomalaisen urheilun ja kulttuurin ylläpitöön. Tehdyn selvityksen mukaan ulkomaille valuu rahaa jopa puolen miljardin edestä. Se on hurja määrä menetettyjä veroeuroja.

Selvityksen laatinut työryhmä ehdottaa nyt kahta vaihtoehtoa: toinen on rajoittaa rahapelejä enemmän, jotta pelien tuotot eivät enää valuisi Veikkauksen ulkopuolell ja toinen on oma lisenssijärjestelmä.

Kasinopelaamisen rajoittaminen

Ensimmäinen vaihtoehto, joka perustuu Norjan malliin, olisi antaa sääntelyviranomaisille huomattavasti enemmän valtaa estää kuluttajia pääsemästä ulkomailta luvattomiin rahapeleihin. Tämä voisi tarkoittaa muun muassa estomääräyksiä, mainoskieltoja ja uusia toimintatapoja maksujen käsittelyn keskeyttämiseksi.

Kasinoalalla ympäri maailman on jo nähty, miten vaikeaa tällaista toimintaa on todellisuudessa valvoa. Valvontaan mahdollisesti käytettävät lisäresurssit eivät välttämättä menisi hyvään käyttöön, koska tehokkuudesta ei todennäköisesti olisi tietoakaan, yrityksistä huolimatta.

Oma lisenssijärjestelmä

Toinen selvitysryhmän esittämä vaihtoehto on lisenssijärjestelmä. Sen mukaan mikä tahansa toimija voisi järjestää rahapelejä Suomessa, kunhan se vain hakee toimilupaa viranomaiselta ja maksaa erillisen toimilupamaksun valtiolle. Tutkimuksen mukaan tämän järjestelmän käyttöönotto voisi merkittävästi parantaa käyttäjien ohjautumista lailliseen tarjontaan.

Tällainen erillinen lupajärjestelmä, eli lisenssijärjestelmä, on käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja useissa muissa Euroopan maissa. Itse asiassa, Euroopan talousalueella vain Norjassa on Suomen kaltainen rahapelimonopoli käytössä.

Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi noussut kokoomus on vaatinut Alkon ja apteekkien monopolien purkamista Veikkauksen ohella. Veikkauksen monopoli on kuitenkin ensimmäinen, joka on tarkoitus purkaa, todennäköisesti siis jo alkaneen vaalikauden aikana.

Lupajärjestelmästä olisi hyötyä myös valtiolle. Silloin ainakin lupamaksut jäisivät Suomeen.  Tällä hetkellä ulkomaisten nettikasinoiden toiminnasta jäävät Suomeen vain ne sosiaaliset ja taloudelliset haitat, joita rahapelaaminen voi aiheuttaa.

Toisaalta on vaikeaa arvioida luotettavasti lisenssijärjestelmän käyttöönoton todennäköisiä vaikutuksia rahapeliongelmien yleistymiseen. Tutkimuksessa todetaan, että kilpailun lisääntyminen lisenssijärjestelmän käyttöönoton jälkeen voi periaatteessa lisätä rahapelien kokonaiskulutusta ja siten myös rahapelihaittoja.

Markkinaosuuden menettäminen

Yksi suurimmista syistä monopolimallin kasvavaan vastustukseen on se, että sääntelemättömät ulkomaiset toimijat valtaavat yhä suuremman osan markkinoista.

Veikkaus on menettämässä markkinaosuuttaan, koska sen digitaalinen tarjonta ei ole yhtä houkutteleva kuin muiden rahapeliyhtiöiden. Vuoteen 2026 mennessä Suomella voi jo tähänkin vedoten olla oma toimilupajärjestelmä käytössä.

Vuosi 2026 kuulostaa realistiselta, sillä silloin eri tahoilla olisi riittävästi aikaa valmistella oikeusperustaa ja säätää toimintaansa sen mukaisesti.

Poliittinen tuki vahvistuu

Aivan viime aikoihin saakka on ollut suorastaan ennenkuulumatonta, että poliittiset puolueet harkitsisivat muuta kuin nykyistä monopolijärjestelmää, mutta vuoden 2022 aikana tilanteeseen tuli muutos. Asenteet muuttuivat jopa tiukasti lisenssijärjestelmää vastustaneen SDP:n leirissä.

Lisenssijärjestelmä on käytännässä ainoa tapa rakentaa Suomeen kestävät rahapelimarkkinat. Ulkomaiset yhtiöt ovat toiveikkaita siitä, että hallituksen päätöksillä Suomeen luodaan paremmat markkinat ja parhaat mahdolliset lisenssiehdot.

Millaiseen järjestelmään päädytään?

Kasinoalalla on jo pitkään pohdittu sitä, millainen voisi olla tulevaisuuden suomalainen lisensointimalli. On pelätty, että Suomi voisi ottaa mallia Ruotsista, joka on useimpien operaattoreiden mukaan liian rajoittava talletus- ja bonusrajoitusten vuoksi.

Näyttää kuitenkin siltä, että myös Tanskan mallia tarkastellaan, ja harkittavaksi saattaa tulla myös ajatus ”harkinta-ajasta”, kuten Alankomaissa.

Päätöstä lisenssijärjestelmän käyttöönotosta Suomessa ohjaa pääperiaate rahapelihaittojen vähentämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi rahapelien markkinoinnin rajoittamista, hyvin resursoidun rahapelivalvojan perustamista sekä koko toimilupajärjestelmän kattavia järjestelyjä käyttäjien suojelemiseksi rahapelihaitoilta.

Vastaa