Sähkömarkkinat ja hallituksen toimet

Suomessa sähkömarkkinat toimivat kilpailullisesti ja markkinaehtoisesti. Sähköyhtiöt kilpailevat keskenään sähkön tuotannosta, siirrosta ja myynnistä. Suomen sähkömarkkinoilla on myös käytössä pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool, joka mahdollistaa sähkön ostamisen ja myymisen pohjoismaisilla markkinoilla. Oman sähkösopimuksen vertailun voit tehdä koska vain nettipalvelussa.

Lisää uusiutuvaa energiaa Suomeen

Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen lisätä uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hallitus on asettanut myös tavoitteen vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus on muun muassa tukenut uusiutuvan energian tuotantoa ja investoinut sähköverkkoihin.

Yksi tapa lisätä uusiutuvan energian käyttöä on edistää uusiutuvan energian tuotantoa investointitukien ja verohelpotusten avulla. Tämä voi houkutella yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä investoimaan uusiutuvan energian tuotantoon. Hallitus voi myös tarjota kannustimia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, kuten verotuksen muutoksia ja suoria tukia uusiutuvan energian käyttöönotolle.

Toinen tapa edistää uusiutuvan energian käyttöä on parantaa energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa vähemmän energiankulutusta ja siten vähemmän tarvetta tuottaa sähköä. Energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi parantamalla rakennusten eristystä ja lämmitysjärjestelmiä, käyttämällä energiatehokkaita kodinkoneita ja valaisimia, ja tehostamalla teollisuuden energiankäyttöä.

Kolmas tapa edistää uusiutuvan energian käyttöä on kehittää älykkäitä sähköverkkoja. Älykkäät sähköverkot voivat mahdollistaa uusiutuvan energian lähteiden paremman hyödyntämisen ja sähkönkulutuksen optimoinnin. Tämä voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta.

Lisäksi Suomessa on käynnissä monia tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi aurinkovoiman, tuulivoiman ja biopolttoaineiden kehittäminen.

Energiatehokkuus ylös

Lisäksi hallitus on käynnistänyt ohjelmia energiatehokkuuden parantamiseksi ja sähkön kulutuksen tasaamiseksi. Esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen kehittäminen ja sähköautojen latausverkoston laajentaminen ovat hallituksen tavoitteita.

Yksi tärkeimmistä keinoista on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Suomessa noin 40% energiankulutuksesta käytetään rakennuksissa lämmitykseen ja jäähdytykseen. Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi parantamalla rakennusten eristystä, tiivistämällä ikkunat ja ovet, parantamalla lämmitysjärjestelmiä ja käyttämällä energiatehokkaita valaistusratkaisuja. Energiatehokkaan rakentamisen edistämiseksi on Suomessa käytössä myös energiatehokkuusmääräykset ja -standardit.

Toinen tapa parantaa energiatehokkuutta on tehostaa teollisuuden energiankäyttöä. Teollisuus kuluttaa noin 30% kaikesta energiasta Suomessa. Energiatehokkuutta teollisuudessa voidaan parantaa esimerkiksi parantamalla prosessien energiatehokkuutta, käyttämällä uusinta teknologiaa ja energiatehokkaita laitteita, sekä hyödyntämällä teollisuuden sivutuotteita.

Kolmas keino energiatehokkuuden parantamiseksi on edistää kuluttajien energiatehokasta käyttäytymistä. Tähän voidaan kannustaa esimerkiksi tarjoamalla tietoa ja koulutusta energiatehokkaasta käyttäytymisestä, sekä tarjoamalla kannustimia energiatehokkaiden kodinkoneiden hankkimiseen ja käyttöön. Myös älykkäät sähköverkot ja energiamittarit voivat auttaa kuluttajia seuraamaan ja optimoimaan sähkönkulutustaan.

Suomen sähkömarkkinat ja hallituksen toimet pyrkivät siis edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään ympäristön kuormitusta. Samalla ne pyrkivät takaamaan kilpailukykyisen sähkön saatavuuden ja kohtuulliset hinnat kuluttajille.

Vastaa